Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 29 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020CAD-CAM технології проєктування та виготовлення деталей на верстатах з ЧПКЛитвиненко, О.А.; Бойко, Ю.І.; Яновський, В.А.; Lytvynenko, O.A.; Boiko, Yu.I.; Yanovskyi, V.A.
2020Комплексне технологічне оснащення адаптивного типу для токарної обробки кільцевих деталейВолошин, В.Н.; Луців І.В., І.В.; Буховець, В.М.; Мельничук, П.П.; Voloshyn, V.N.; Lutsiv, I.V.; Buhovets, V.М.; Melnychuk, P.P.
2020Технологія екстракорпоральної мембранної оксигенації як основа життєзабезпечення пацієнтів при гострих реанімаційних синдромахКоренівська, О.Л.; Бенедицький, В.Б.; Нікітчук, Т.М.; Korenivska, O.L.; Benedytskyi, V.B.; Nikitchuk, T.M.
2020Аналіз та вдосконалення алгоритмів модульного принципу створення металорізальних верстатів з ЧПКСтепчин, Я.А.; Отаманський, В.В.; Stepchin, Ya.A.; Otamanskyi, V.V.
2020Розрахунок електричного імпедансу п’єзокерамічного диска в області високих частотБазіло, К.В.; Антонюк, В.С.; Полонський, Л.Г.; Головня, В.Д.; Bazilo, K.V.; Antoiyuk, V.S.; Polonskyi, L.H.; Holovnia, V.D.
2020Аналіз та моделювання методів вимірювання зміни швидкості психологічної реакції людини на рухомі об’єкти для використання в розробці arcade-подібної гриГрабар, О.I.; Морозов, А.В.; Grabar, O.I.; Morozov, A.V.
2020Перспективи використання відходів деревини лісових господарств як біологічних енергетичних ресурсівШомко, О.М.; Іванська, М.Ю.; Бачинська, О.М.; Давидова, І.В.; Shomko, O.M.; Ivanska, М.Yu.; Bachynska, O.M.; Davydova, I.V.
2020Врахування анізотропії структурних показників покладів декоративного каменю при виборі раціонального напрямку розвитку гірничих робітСоболевський, Р.В.; Іськов, С.С.; Камських, О.В.; Шустов, О.О.; Леонець, І.В.; Sobolevskyi, R.V; Iskov, S.S.; Kamskykh, O.V.; Shustov, O.O.; Leonets, I.V.
2020Вдосконалення методики оцінки придатності використання будівельного піску як сировини для інших галузей промисловостіБашинський, С.І.; Котенко, В.В.; Скиба, Г.В.; Колодій, М.А.; Остафійчук, Н.М.; Bashynskyi, S.І.; Kotenko, V.V.; Skyba, G.V.; Kolodii, М.А.; Ostafiichuk, N.М.
2020Оцінка часової ефективності радіопеленгатора, що працює на основі безпошукового спектрального методу дисперсійно-кореляційного радіопеленгуванняЦипоренко, В.В.; Ципоренко, В.Г.; Андреєв, О.В.; Tsyporenko, V.V.; Tsyporenko, V.G.; Andreyev, O.V.