Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7753
Title: Вдосконалення методики оцінки придатності використання будівельного піску як сировини для інших галузей промисловості
Other Titles: The improvement of the methodology for assessing the suitability of using sand as a raw material for various industries
Authors: Башинський, С.І.
Котенко, В.В.
Скиба, Г.В.
Колодій, М.А.
Остафійчук, Н.М.
Bashynskyi, S.І.
Kotenko, V.V.
Skyba, G.V.
Kolodii, М.А.
Ostafiichuk, N.М.
Keywords: будівельний пісок
галузі промисловості
показники якості
нормативні документи
оцінка придатності
construction sand
industry
quality indicators
regulations
assessing the suitability
Issue Date: 2020
Publisher: Державний університет "Житомирська політехніка"
Series/Report no.: Технічна інженерія;1(85)
Abstract: Кварцовий пісок є корисною копалиною багатоцільового призначення. Провідне місце як сировина у виробництві будівельних матеріалів посідає пісок. Поклади природних будівельних пісків України за зерновим складом i вмістом пиловидних та глинистих часток часто не відповідають показникам стандартів i потребують додаткового збагачення. Високі вимоги ставляться до хімічного складу пісків. Показники якості піску регламентуються відповідними нормативними документами залежно від галузі його використання. Більшість сучасних публікацій присвячена аналізу мінерально-сировинної бази промисловості будівельних матеріалів. Важливою є розробка рекомендацій, методики з визначення використання піску в певній галузі промисловості. В роботі було проаналізовано сировинну базу нерудних будівельних матеріалів Житомирського регіону та обґрунтовано галузі використання піску як сировини. Для розробки методики з оцінки родовища на придатність сировини для використання було використано технічні та якісні показники Паволоцького родовища будівельного піску Попільнянського району Житомирської області. За хімічним складом піски родовища досить однорідні, за мінералогічним складом легка фракція представлена кварцом до 99,7 %, у незначній кількості польовим шпатом і халцедоном. Кварцові зерна розміром менше за 0,63 мм складаються на 99 % з кварцу. Тонкі і дуже тонкі піски цього родовища є досить чистими і мають однорідний хімічний склад. Було сформовано систему показників якості піску з родовища порівняно з нормативними показниками у вигляді таблиць. Ці таблиці слугують основою для вибору ринку збуту та технології і обладнання збагачення пісків. На основі аналітичної оцінки одержаних таблиць зроблено пропозиції щодо використання піску з Паволоцького родовища у будівельній галузі, скляній промисловості і при невеликих процесах збагачення у виробництві формувальних виробів та тонкої кераміки. Представлену методику рекомендовано застосовувати і на інших природних родовищах.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7753
Appears in Collections:Технічна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28. Башинський.pdf955.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.