Технічна інженерія : [27] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Перспективи використання відходів деревини лісових господарств як біологічних енергетичних ресурсівШомко, О.М.; Іванська, М.Ю.; Бачинська, О.М.; Давидова, І.В.; Shomko, O.M.; Ivanska, М.Yu.; Bachynska, O.M.; Davydova, I.V.
2020Врахування анізотропії структурних показників покладів декоративного каменю при виборі раціонального напрямку розвитку гірничих робітСоболевський, Р.В.; Іськов, С.С.; Камських, О.В.; Шустов, О.О.; Леонець, І.В.; Sobolevskyi, R.V; Iskov, S.S.; Kamskykh, O.V.; Shustov, O.O.; Leonets, I.V.
2020Вплив режимних параметрів дискової машини на зношення алмазного інструментаМамрай, В.В.; Коробійчук, В.В.; Криворучко, А.О.; Ковалевич, Л.А.; Заруцький, С.О.; Mamrai, V.V.; Korobiichuk, V.V.; Kryvoruchko, A.O.; Kovalevych, L.A.; Zarutskyi, S.O.
2020Вдосконалення методики оцінки придатності використання будівельного піску як сировини для інших галузей промисловостіБашинський, С.І.; Котенко, В.В.; Скиба, Г.В.; Колодій, М.А.; Остафійчук, Н.М.; Bashynskyi, S.І.; Kotenko, V.V.; Skyba, G.V.; Kolodii, М.А.; Ostafiichuk, N.М.
2020Рупорна антена на основі заграничного прямокутного хвилеводу із частковим діелектричним заповненням та петлею зв’язкуКаращук, Н.М.; Манойлов, В.П.; Нікітчук, Т.М.; Чухов, В.В.; Мартинчук, П.П.; Каrashchuk, N.M.; Маnoilov, V.P.; Nikitchuk, Т.M.; Chukhov, V.V.; Martynchuk, P.P.
2020Оцінка часової ефективності радіопеленгатора, що працює на основі безпошукового спектрального методу дисперсійно-кореляційного радіопеленгуванняЦипоренко, В.В.; Ципоренко, В.Г.; Андреєв, О.В.; Tsyporenko, V.V.; Tsyporenko, V.G.; Andreyev, O.V.
2020Використання методу двоканальності для підвищення точності нового п’єзоелектричного чутливого елемента системи стабілізації озброєнняБезвесільна, О.М.; Ткачук, А.Г.; Гуменюк, А.А.; Янчук, В.М.; Добржанський, О.О.; Bezvesilna, О.М.; Tkachuk, А.H.; Humeniuk, A.A.; Yanchuk, V.М.; Dobrzhanskyi, О.О.
2020Modification of the random search methodYaremchuk, S.I.; Shupikov, O.A.; Яремчук, С.І.; Шупіков, О.А.
2020Система розпізнавання рукописних цифр з оцінкою якостіКоротун, О.В.; Марчук, Г.В.; Марчук, Д.К.; Талавер, О.В.; Korotun, O.V.; Marchuk, G.V.; Marchuk, D.K.; Talaver, О.V.
2020Аналіз побудови клієнтських частин вебдодатків на основі Microfrontend підходуКолос, К.Р.; Баранов, А.І.; Петросян, Р.В.; Kolos, K.R.; Baranov, A.I.; Petrosian, R.V.
2020Дослідження та реалізація системи моніторингу стануІсаєв, А.М.; Кузьменко, О.В.; Сугоняк, І.І.; Isaiev, A.M.; Kuzmenko, O.V.; Suhoniak, I.I.
2020Аналіз та моделювання методів вимірювання зміни швидкості психологічної реакції людини на рухомі об’єкти для використання в розробці arcade-подібної гриГрабар, О.I.; Морозов, А.В.; Grabar, O.I.; Morozov, A.V.
2020Розрахунок електричного імпедансу п’єзокерамічного диска в області високих частотБазіло, К.В.; Антонюк, В.С.; Полонський, Л.Г.; Головня, В.Д.; Bazilo, K.V.; Antoiyuk, V.S.; Polonskyi, L.H.; Holovnia, V.D.
2020Технологія екстракорпоральної мембранної оксигенації як основа життєзабезпечення пацієнтів при гострих реанімаційних синдромахКоренівська, О.Л.; Бенедицький, В.Б.; Нікітчук, Т.М.; Korenivska, O.L.; Benedytskyi, V.B.; Nikitchuk, T.M.
2020Аналіз та вдосконалення алгоритмів модульного принципу створення металорізальних верстатів з ЧПКСтепчин, Я.А.; Отаманський, В.В.; Stepchin, Ya.A.; Otamanskyi, V.V.
2020CAD-CAM технології проєктування та виготовлення деталей на верстатах з ЧПКЛитвиненко, О.А.; Бойко, Ю.І.; Яновський, В.А.; Lytvynenko, O.A.; Boiko, Yu.I.; Yanovskyi, V.A.
2020Комплексне технологічне оснащення адаптивного типу для токарної обробки кільцевих деталейВолошин, В.Н.; Луців І.В., І.В.; Буховець, В.М.; Мельничук, П.П.; Voloshyn, V.N.; Lutsiv, I.V.; Buhovets, V.М.; Melnychuk, P.P.
2019Обґрунтування методики вибору напряму ведення гірничих робіт для дискових машинСоболевський, Р.В.; Мамрай, В.В.; Коробійчук, В.В.; Криворучко, А.О.; Шлапак, О.В.; Sobolevskyi, R.V.; Mamray, V.V.; Korobiichuk, V.V.; Kryvoruchko, A.O.; Shlapak, V.O.
2019Дослідження аспектів біодеструкції пластику грибком Aspergillus tubingensisМусієнко, В.А.; Корбут, М.Б.; Шелест, З.М.; Musiienko, V.A.; Korbut, M.B.; Shelest, Z.M.
2019Система дистанційного моніторингу для визначення параметрів зворотно-поступального рухуХоменко, Ж.М.; Ципоренко, В.В.; Хоменко, І.М.; Ципоренко, В.Г.; Khomenko, J.M.; Tsiporenko, V.V.; Khomenko, I.M.; Tsiporenko, V.G.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27