Технічна інженерія : [39] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Дослідження шумового навантаження та розробка комплексу шумознижуючих заходів на прикладі одного з мікрорайонів м. ЖитомирГупалюк, Ю.І.; Шомко, Д.В.; Шомко, В.В.; Носик, О.В.; Давидова, І.В.; Gupalyuk, Yu.I.; Shomko, D.V.; Shomko, V.V.; Nosik, O.V.; Davidova, I.V.
2020О синергетике поведения горных пород в условиях горного и пластового давленияВойтенко, Ю.И.; Кравец, В.Г.; Коробийчук, В.В.; Voitenko, Yu.I.; Kravets, V.G.; Korobiychuk, V.V.
2020Исследование помехозащищённости беспоискового спектрального корреляционно-интерферометрического радиопеленгатора для широкополосных сигналовЦипоренко, В.В.; Ципоренко, В.Г.; Tsyporenko, V.V.; Tsyporenko, V.G.
2020Использование интерферометрической космической радиолокационной съемки высокого разрешения для мониторинга деформации сооруженийЖантаев, Ж.Ш.; Дубина, А.Ф.; Андреев, А.В.; Шарипова, Г.; Zhantayev, Zh.Sh.; Dubyna, O.F.; Andreyev, O.V.; Sharipova, G.
2020Вейвлет-стиснення відеозображень з вимірювальною інформацією в автоматизованих системахПодчашинський, Ю.О.; Криворучко, М.Г.; Чепюк, Л.О.; Шавурська, Л.Й.; Podchashinskiy, Yu.O.; Kryvoruchko, M.G.; Chepjuk, L.O.; Shavurska, L.Y.
2020Дослідження основних напрямів розвитку сучасної системи стабілізації озброєнняТкачук, А.Г.; Безвесільна, О.М.; Гуменюк, А.А.; Янчук, В.М.; Крижанівська, І.В.; Tkachuk, А.H.; Bezvesilna, О.М.; Humeniuk, A.A.; Yanchuk, V.М.; Kryzhanivska, І.V.
2020Аналіз основних похибок та оцінка точності функціонування промислових роботівБогдановський, М.В.; Bogdanovskyi, M.V.
2020Мікрокулонометр – вимірювач електричних зарядівМанойлов, В.П.; Мартинчук, П.П.; Коренівська, О.Л.; Прокопенко, М.М.; Manoylov, V.P.; Martynchuk, P.P.; Korenivsʹka, O.L.; Prokopenko, M.M.
2020Моделювання процесу механічної обробки профілю робочої поверхні колісних пар на верстатах КЖ20Рубан В.М.; V.M. Ruban
2020Шляхи удосконалення процесу обробки плоских поверхонь деталей фрезеруваннямГромовий, О.А.; Виговський, Г.М.; Балицька, Н.О.; Gromovyy, O.A.; Vyhovskyi, H.M.; Balytska, N.O.
2020Оцінка впливу режимів різання на вібрацію розточувального різця і точність оброблюваних отворів на верстатах з ЧПКБойко, Ю.І.; Литвиненко, О.А.; Яновський, В.А.; Boiko, Yu.I.; Lytvynenko, O.A.; Yanovskyi, V.A.
2020Моделювання затримки займання дизельного біопаливаКолодницька, Р.В.; Kolodnytskа, R.V.
2020Перспективи використання відходів деревини лісових господарств як біологічних енергетичних ресурсівШомко, О.М.; Іванська, М.Ю.; Бачинська, О.М.; Давидова, І.В.; Shomko, O.M.; Ivanska, М.Yu.; Bachynska, O.M.; Davydova, I.V.
2020Врахування анізотропії структурних показників покладів декоративного каменю при виборі раціонального напрямку розвитку гірничих робітСоболевський, Р.В.; Іськов, С.С.; Камських, О.В.; Шустов, О.О.; Леонець, І.В.; Sobolevskyi, R.V; Iskov, S.S.; Kamskykh, O.V.; Shustov, O.O.; Leonets, I.V.
2020Вплив режимних параметрів дискової машини на зношення алмазного інструментаМамрай, В.В.; Коробійчук, В.В.; Криворучко, А.О.; Ковалевич, Л.А.; Заруцький, С.О.; Mamrai, V.V.; Korobiichuk, V.V.; Kryvoruchko, A.O.; Kovalevych, L.A.; Zarutskyi, S.O.
2020Вдосконалення методики оцінки придатності використання будівельного піску як сировини для інших галузей промисловостіБашинський, С.І.; Котенко, В.В.; Скиба, Г.В.; Колодій, М.А.; Остафійчук, Н.М.; Bashynskyi, S.І.; Kotenko, V.V.; Skyba, G.V.; Kolodii, М.А.; Ostafiichuk, N.М.
2020Рупорна антена на основі заграничного прямокутного хвилеводу із частковим діелектричним заповненням та петлею зв’язкуКаращук, Н.М.; Манойлов, В.П.; Нікітчук, Т.М.; Чухов, В.В.; Мартинчук, П.П.; Каrashchuk, N.M.; Маnoilov, V.P.; Nikitchuk, Т.M.; Chukhov, V.V.; Martynchuk, P.P.
2020Оцінка часової ефективності радіопеленгатора, що працює на основі безпошукового спектрального методу дисперсійно-кореляційного радіопеленгуванняЦипоренко, В.В.; Ципоренко, В.Г.; Андреєв, О.В.; Tsyporenko, V.V.; Tsyporenko, V.G.; Andreyev, O.V.
2020Використання методу двоканальності для підвищення точності нового п’єзоелектричного чутливого елемента системи стабілізації озброєнняБезвесільна, О.М.; Ткачук, А.Г.; Гуменюк, А.А.; Янчук, В.М.; Добржанський, О.О.; Bezvesilna, О.М.; Tkachuk, А.H.; Humeniuk, A.A.; Yanchuk, V.М.; Dobrzhanskyi, О.О.
2020Modification of the random search methodYaremchuk, S.I.; Shupikov, O.A.; Яремчук, С.І.; Шупіков, О.А.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39