Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7743
Title: Технологія екстракорпоральної мембранної оксигенації як основа життєзабезпечення пацієнтів при гострих реанімаційних синдромах
Other Titles: Extracorporeal membrane oxygenation technology as a basis for patients' life support in acute resuscitation syndromes
Authors: Коренівська, О.Л.
Бенедицький, В.Б.
Нікітчук, Т.М.
Korenivska, O.L.
Benedytskyi, V.B.
Nikitchuk, T.M.
Keywords: екстракорпоральна мембранна оксигенація
ЕКМО
оксигенатори
штучні легені
штучний кровообіг
extracorporeal membrane oxygenation
ECMO
oxygenators
artificial lungs
artificial blood circulation
Issue Date: 2020
Publisher: Державний університет "Житомирська політехніка"
Series/Report no.: Технічна інженерія;1(85)
Abstract: Штучна вентиляція легень (ШВЛ), без сумніву, впродовж багатьох років залишається провідним життєзберігаючим способом лікування множинної кількості різнохарактерної патології дихальної системи, охоплюючи гострі стани (синдром гострого легеневого пошкодження (СГЛП), гострий респіраторний дистрес-синдром (ГРДС), тяжкі пневмонії тощо) та хронічні стани (загострення тяжкої хронічної обструктивної хвороби легень, тяжка бронхіальна астма, хронічна респіраторна недостатність). Але все більше в критичних станах, коли потужності ШВЛ недостатньо, для рятування життів використовують процедуру екстракорпоральної мембранної оксигенації. У статті проведено ґрунтовний огляд історичних аспектів розвитку технології ЕКМО в Україні та за кордоном. Розглянуто будову приладів для ЕКМО та основні типи підключення їх до пацієнтів, їхні переваги та недоліки. Описано ефективність використання процедури ЕКМО при різних реанімаційних та терапевтичних станах пацієнтів. Розглянуто, та проведено порівняльний аналіз сучасних апаратів для ЕКМО. Визначено ризики під час проведення ЕКМО та побічні ефекти після цієї процедури. Визначено шляхи подальшого використання ЕКМО для підтримки життєдіяльності пацієнтів.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7743
Appears in Collections:Технічна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13. Коренівська.pdf599.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.