Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7744
Title: Розрахунок електричного імпедансу п’єзокерамічного диска в області високих частот
Other Titles: Calculation of electrical impedance of oscillating piezoceramic disk in the area of high frequencies
Authors: Базіло, К.В.
Антонюк, В.С.
Полонський, Л.Г.
Головня, В.Д.
Bazilo, K.V.
Antoiyuk, V.S.
Polonskyi, L.H.
Holovnia, V.D.
Keywords: тонкий диск
п’єзокераміка
електричний імпеданс
вектор зміщення матеріальних частино
thin disk
piezoelectric ceramics
electrical impedance
material particles displacement vector
Issue Date: 2020
Publisher: Державний університет "Житомирська політехніка"
Series/Report no.: Технічна інженерія;1(85)
Abstract: Актуальність застосування різних функціональних елементів п’єзоелектроніки в силових і інформаційних системах пояснюється, перш за все, їх високою надійністю. В результаті дослідження математичної моделі реального пристрою можна визначити той набір геометричних, фізико-механічних та електричних параметрів реального об’єкта, який забезпечує реалізацію технічних показників функціонального елемента п’єзоелектронік, що обумовлені в технічному завданні. Це істотно скорочує час і вартість розробки нових функціональних елементів п’єзоелектроніки. У статті на основі методу усереднення вирішена система диференціальних рівнянь у часткових похідних та побудована математична модель електричного імпедансу п’єзокерамічного диска в області високих частот, де вектор зміщення матеріальних частинок визначається радіальним і осьовим компонентами.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7744
Appears in Collections:Технічна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14. Базіло.pdf866.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.