Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7740
Title: Комплексне технологічне оснащення адаптивного типу для токарної обробки кільцевих деталей
Other Titles: Complex technological equipment of adaptive type for ring parts turning
Authors: Волошин, В.Н.
Луців І.В., І.В.
Буховець, В.М.
Мельничук, П.П.
Voloshyn, V.N.
Lutsiv, I.V.
Buhovets, V.М.
Melnychuk, P.P.
Keywords: комплексне оснащення адаптивного типу
токарна обробка
кільцеві деталі
сили затиску
похибка обробки
complex technological equipment of adaptive type
turning
ring parts
clamping forces
machining error
Issue Date: 2020
Publisher: Державний університет "Житомирська політехніка"
Series/Report no.: Технічна інженерія;1(85)
Abstract: Головною проблемою розмірної токарної обробки кільцевих деталей є недостатня жорсткість заготовки і в цілому технологічної системи. Внаслідок закріплення кільцевих деталей у багатьох випадках їх деформації співрозмірні з допуском на механічну обробку. Тому досягнення заданих параметрів точності форми обробленої поверхні кільцевих заготовок постає складним технологічним та виробничим завданням. Мінімізація похибки обробки можлива лише при правильно вибраних методах обробки і засобах технологічного оснащення. Застосування розробленого комплексного технологічного оснащення, яке включає багаторізцеві пристрої адаптивного типу та відповідні затискні пристрої з рівномірним розподілом зусилля затиску та можливістю його регулювання, є ефективним методом мінімізації пружних деформацій і деформацій внаслідок дії сил різання під час обробки внутрішніх поверхонь кільцевих деталей. Проведено обґрунтування рекомендацій щодо використання дворізцевого оснащення адаптивного типу під час обробки кільцевих деталей. Запропоновано методику визначення похибки форми цих деталей, яка враховує вплив сил затиску та зусиль різання при обробці дворізцевим оснащенням. Розроблена методика дозволяє за кінцевим профілем після обробки визначати мінімальну кількість затискних елементів та діапазон прийнятних сил затиску, що гарантує необхідний допуск круглості кільцевих циліндричних деталей, забезпечуючи їх надійний затиск під час обробки.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7740
Appears in Collections:Технічна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2. Волошин.pdf773.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.