Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7742
Title: Аналіз та вдосконалення алгоритмів модульного принципу створення металорізальних верстатів з ЧПК
Other Titles: Analysis and improvement of algorithms of the modular principle of creation of metal-cutting machine tools with CNC
Authors: Степчин, Я.А.
Отаманський, В.В.
Stepchin, Ya.A.
Otamanskyi, V.V.
Keywords: ЧПК
модуль
мехатроніка
мотор-шпиндель
електродвигун
CNC
module
mechatronics
electric motor
Issue Date: 2020
Publisher: Державний університет "Житомирська політехніка"
Series/Report no.: Технічна інженерія;1(85)
Abstract: Розвиток верстатобудування як невід’ємної частини машинобудування є вагомою складовою економічного зростання будь-якої країни. Верстатобудування значною мірою визначає умови зростання промислового виробництва на основі використання новітніх технологій, обладнання, методів організації виробництва. Ефективність виробництва визначається рівнем його продуктивності, мінімальної вартості та комплексу показників якості кожного виробу. У статті розглянуто основні етапи розвитку верстатобудування і вплив динаміки розвитку на кількісні та якісні показники металообробного обладнання. На основі довгострокових прогнозів розвитку виробничих систем алгоритм модульного створення нових верстатів є одним із перспективних шляхів для сучасного виробництва. Виконано аналіз шляхів удосконалення процесу створення металорізального верстата та визначено основні умови досягнення максимальної його відповідності вимогам машинобудівного виробництва. Показано, що використання електронних систем керування для створення необхідної кінематичної структури верстата з ЧПК забезпечує універсалізацію методів обробки та методів формоутворення для виготовлення усього різноманіття деталей. Це надає можливість зменшити кількість оригінальних модулів для створення верстата будь-якого призначення. Визначено основні засади компонування металорізальних верстатів з ЧПК за модульним принципом та розроблено алгоритм підбору модулів для створення конструкції верстата, що відповідає встановленим вимогам.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7742
Appears in Collections:Технічна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4. Степчин.pdf865.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.