Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7751
Title: Оцінка часової ефективності радіопеленгатора, що працює на основі безпошукового спектрального методу дисперсійно-кореляційного радіопеленгування
Other Titles: Estimation of time effectiveness of a direction finder working on the basis of the searchless spectral method of dispersion-correlation direction-finding
Authors: Ципоренко, В.В.
Ципоренко, В.Г.
Андреєв, О.В.
Tsyporenko, V.V.
Tsyporenko, V.G.
Andreyev, O.V.
Keywords: кореляційно-інтерферометричний метод
безпошукове радіопеленгування
часові витрати
часова ефективність
correlation-interferometric method
search-free radio direction finding
time costs
time efficiency
Issue Date: 2020
Publisher: Державний університет "Житомирська політехніка"
Series/Report no.: Технічна інженерія;1(85)
Abstract: На сьогодні в автоматизованих системах радіомоніторингу пеленгування радіоелектронних засобів здійснюється в умовах складної електромагнітної обстановки, великої апріорної невизначеності щодо параметрів радіовипромінювань, а також в умовах реального масштабу часу реалізації. Перспективним напрямом для вказаних умов є використання широкосмугових кореляційно-інтерферометричних радіопеленгаторів із застосуванням цифрового оброблення комплексних спектрів прийнятої суміші радіовипромінювань. Виконано аналітичну оцінку сумарних часових витрат радіопеленгатора, що працює відповідно до безпошукового спектрального методу дисперсійно-кореляційного радіопеленгування. Проведено дослідження залежності відносної часової ефективності від ширини смуги пропускання радіоприймача пеленгатора. В результаті моделювання визначено, що за умов мінімальних апаратурних витрат, тобто під час використання одноканальної системи обробки даних, досліджений безпошуковий метод пеленгування в реальному масштабі часу забезпечує пеленгування радіовипромінювань, що потрапляють у смугу частот одночасного аналізу з можливою шириною до 250 МГц. Порівняльний аналіз показав, що досліджений метод пеленгування має високу відносну часову ефективність, яка в 45 разів перевищує відомий пошуковий цифровий спектральний кореляційно-інтерферометричний метод пеленгування. Визначено також, що для відомого пошукового методу пеленгування суттєве збільшення дискретності оцінки пеленга погіршує точність пеленгування до 1 градуса, а застосування багатопроцесорної схеми оброблення збільшує вартість пеленгатора. Дані дослідження є продовженням роботи з розробки безпошукових спектральних методів кореляційно-інтерферометричного пеленгування.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7751
Appears in Collections:Технічна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27. Ципоренко.pdf703.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.