Electronic Repository

Browsing Економіка, управління та адміністрування by Issue Date

Browsing Економіка, управління та адміністрування by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Євдокимов, В.В.; Олійник, О.В.; Чагайда, А.О. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
 • Ткачук, В.О.; Tkachuk, V.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Стаття присвячена проблемам соціального забезпечення населення. В ній проводиться зіставлення понять «соціальний захист» і «соціальне забезпечення». За його результатом соціальне забезпечення передбачає створення соціальних ...
 • Лаговська, О.А.; Лоскоріх, Г.Л.; Lahovska, O.A.; Loskorikh, G.L. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Актуальність статті визначається розширенням сфери ІТ; прагненням керівництва цих підприємств до мінімізації витрат, пов’язаних з організацією та управлінням; позитивними змінами в законодавчій сфері, які сприяють розвитку ...
 • Ievdokymov, V.V.; Shymanska, K.V.; Євдокимов, В.В.; Шиманська, К.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Метою статті є вивчення практики регулювання міграції та інтеграції біженців у країнах Східного партнерства ЄС для визначення їх позитивного досвіду та встановлення напрямів його імплементації в Україні. У статті ...
 • Корнійчук, А.А.; Korniichuk, A.A. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  На сьогоднішній день індустрія спорту передбачає не лише отримання соціального ефекту, який полягає у розвитку фізичних здібностей українців, виховання здорової нації, представництво України на міжнародних турнірах, ...
 • Тарасюк, Г.М.; Чагайда, А.О.; Tarasyuk, H.M.; Chagayda, A.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Сучасний стиль життя людей значно прискорив зміну ринку харчових продуктів, основними вимогами до яких стає загальнодоступність, швидке отримання достатньої кількості енергії для відновлення фізичних сил та приведення в ...
 • Мельничук, Д.П.; Войналович, І.А.; Melnychuk, D.P.; Voinalovich, I.A. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  У статті розкрито зміст і взаємозв’язок понять «соціальне забезпечення» та «соціальна відповідальність держави». Визначено, що соціальна відповідальність держави проявляється на міжнародному та національному рівнях і ...
 • Псьота, В.О.; Psota, V.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  У зв’язку з імплементацією бухгалтерського обліку бюджетної сфери та публічних закупівель за міжнародними стандартами посилюється значення управлінського обліку в державному секторі, особливо щодо ефективності використання ...
 • Загурська-Антонюк, В.Ф.; Березенська, С.А.; Вовкотруб, Т.П.; Бондаренко, О.В.; Zagurska-Antonyuk, V.F.; Berezenska, S.A.; Vovkotrub, T.P.; Bondarenko, О.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  У цій статті розглядаються механізми та можливості підвищення ефективності роботи державних службовців і фахівців органів місцевого самоврядування в умовах розбудови інноваційно-інвестиційної моделі розвитку України. Адже ...
 • Садовська-Мариніна, В.Б.; Тростенюк, Ю.В.; Рибіна, Ю.О.; Sadovska-Marynina, V.B.; Trostenyuk, Yu.V.; Rybina, Yu.О. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Проаналізовано нормативно-правове забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності. Охарактеризована законодавча база, яка сформувалася за роки незалежності України, та нормативні акти щодо їх відповідності ...
 • Супрунова, І.В.; Малинівська, Н.В.; Гвоздь, С.О.; Suprunova, I.V.; Malynivska, N.V.; Gvozd, S.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Проблеми українського ринку праці, особливо рівень і характеристики молодіжного безробіття, пришвидшення міграційних процесів в останні роки стали основними показниками глибокої кризи у суспільно-державній моделі України. ...
 • Бабченко, В.Л.; Андрушко, О.Г.; Babchenko, V.L.; Andrushko, A.G. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Глобальна економіка вже не встигає за ростом витрат на медичне обслуговування населення. У сучасних умовах потрібно змінити основні принципи системи охорони здоров’я: сконцентрувати ресурси на боротьбу із захворюваннями ...
 • Сергієнко, Л.В.; Дзюбенко, О.М.; Ожго, С.В.; Serhiienko, L.V.; Dziubenko, O.M.; Ozhgo, S.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Ідентифіковано стратегічні цілі державної екологічної політики, що задекларовані в офіційних документах України за період її незалежності, в результаті яких охарактеризовано вектори державної екологічної політики та ...
 • Руденко, Н.О.; Rudenko, N.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  У статті розглянуто стан розвитку Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади в умовах децентралізації влади. Запропоновано та проаналізовані основні напрями реформування системи місцевого самоврядування на ...
 • Колесник, Л.Л.; Kolesnik, L.L. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Статтю присвячено розгляду сучасних підходів щодо розвитку лідерства на державній службі як одному з орієнтирів для підвищення ефективності державного управління, зокрема розглянуто проблеми співвідношення формального ...
 • Сергієнко, Л.В.; Войціцька, К.М.; Sergienko, L.V.; Voitsitska, K.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Розвиток людської цивілізації, у історичному контексті, має ряд характеристик незалежно від періоду, серед яких окреме місце необхідно відвести потребі людства у групуванні та об’єднанні на певній території. З часом форми ...
 • Андрушків, Б.М.; Тарасюк, Г.М.; Кирич, Н.Б.; Ульянченко, Ю.О.; Пешко, А.В.; Погайдак, О.Б.; Andrushkiv, B.M.; Tarasiuk, H.M.; Kyrych, N.B.; Ulianchenko, Yu.O.; Peshko, A.V.; Pohaidak, O.B. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  В умовах вступу нашої держави асоційованим членом Європейського Союзу, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій земельний чинник може стати важелем пожвавлення соціально-економічних відносини, стабільності економіки, ...
 • Кучменко, В.О.; Івченко, О.М.; Герасимчук, О.М.; Kuchmenko, V.О.; Ivchenko, O.М.; Gerasumchuk, O.М. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Стаття присвячена особливостям формування ознак публічного управління в умовах стратегічних змін. У статті спрямовано увагу на роль правоохоронних органів при здійсненні публічного управління в Україні. Розглянуто основні ...
 • Виговська, О.А.; Vyhovska, O.A. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Стан транспортної галузі України характеризується спадом обсягів перевезення пасажирів, критичним рівнем фінансового забезпечення, необґрунтованим встановленням тарифів на послуги з перевезення, високим ступенем фізичного ...
 • Ущаповський, Ю.В.; Ushchapovskyi, Yu.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  У роботі здійснено ретроспективний аналіз з позицій сучасного інституціоналізму формальних інституцій та інституційного порядку у працях представників Київської економічної школи ХІХ ст.: Миколи Бунге, Афіногена Антоновича ...

Search DSpace


Browse

My Account