Ласкаво просимо до електронного архіву Державного університету «Житомирська політехніка»

З усіх питань, будь ласка, звертатися на e-mail lib_olga@ztu.edu.ua

Фонди

Recently Added

 • Плахотнюк, Н.П.; Макаревич, О.О. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Навчальний посібник містить матеріал, необхідний для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з англійської мови здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 033 «Філософія» (ОПП «Масові ...
 • Зарубіна, А.В.; Сіра, Е.О.; Демчук, Л.І.; Zarubina, A.; Sira, E.; Demchuk, L. (Видавничий дім «Гельветика», 2022)
  Стаття присвячена визначенню особливостей функціонування туристичної галузі в умовах війни на основі трансформаційних перетворень туризму в Україні під час війни 2022 року. Актуальність дослідження полягає в необхідності ...
 • Палій, О.; Пацева, І.; Кірейцева, Г.; Циганенко-Дзюбенко, І.; Palii, O.; Patseva, I.; Kireitseva, H.; Tsyhanenko-Dziubenko, I. (Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2023)
  Стрімкий розвиток промисловості та значні обсяги відходів, що утворилися за останні десятиліття, посилили необхідність поєднання економічного зростання зі сталим розвитком та захистом довкілля. За останні десять років ...
 • Нонік, Л.; Пацева, І.; Циганенко-Дзюбенко, І.; Медвідь, О.; Дасевич, І.; Nonik, L.; Patseva, I.; Tsyhanenko-Dziubenko, I.; Medvid, O.; Dasevych, I. (Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2023)
  Мета дослідження. Зі створенням полігонів твердих побутових відходів пов’язаний комплекс серйозних екологічних проблем. Насамперед, у районі розташування полігонів порушується природний ландшафт і всі компоненти довкілля ...
 • Демчук, Л.; Кірейцева, Г.; Циганенко-Дзюбенко, І.; Вовк, В.; Demchuk, L.; Kireytseva, H.; Tsyganenko-Dzyubenko, I.; Vovk, V. (Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2023)
  У статті розкрито особливості екологічної безпеки в контексті сталого розвитку та євроінтеграційних процесів з точки зору практики. Розглянуто стан екологічної безпеки в Україні. Визначено, що запровадження міжнародних ...

View more