Фахові видання: Recent submissions

 • Євдокимов, Віктор Валерійович; Шиманська, Катерина Володимирівна; Ievdokymov, V.V.; Shymanska, K.V. (ЖДТУ, 2018)
  Метою статті є аналіз існуючих соціо-демографічних, економічних та політико-безпекових загроз у державах ЄС, які пов’язані з прийняттям біженців, а також визначення напрямів врахування навантаження біженців на країни та ...
 • Тарасюк, Галина Миколаївна; Дударчик, Вікторія Степанівна; Tarasiuk, H.M.; Dudarchyk, V.S. (ЖДТУ, 2018)
  У роботі розглянуто сутність поняття екологічного менеджменту. Визначено його мету, принципи та функції. Доведена важливість його впровадження на підприємствах. Визначено, що екологічний менеджмент на рівні підприємства є ...
 • Ковальчук, О.А.; Kovalchuk, O.A. (ЖДТУ, 2018)
  У роботі відображені останні тенденції щодо місця позиціонування і його впливу на ефектність створеного бренду. Розглянуто поняття бренду. Торгова марка розглядається як пріоритетна складова нематеріальних активів підприємства, ...
 • Щирська, Антоніна Юліївна; Кочин, Тетяна Михайлівна; Shchirska, A.Yu.; Kochin, T.M. (ЖДТУ, 2018)
  В статті визначено, що документування це спосіб первинного спостереження за господарською діяльністю та/або окремою господарською операцією що передбачає фіксацію їх властивостей на відповідному носії. В процесі аналізу ...
 • Хоменко, Ганна Юріївна; Мошак, Анна Миколаївна; Khomenko, G.Yu.; Moshak, A.M. (ЖДТУ, 2018)
  Присвячено дослідженню тіньової економіки, з’ясовані спільні риси такої економіки в різних країнах, а також представлено шляхи вирішення зазначеної проблеми. Адже тінізація економіки являється перешкодою для соціально-економічного ...
 • Тітарчук, Михайло Іванович; Ковальчук, Володимир Володимирович; Titarchuk, M.I.; Kovalchuk, V.V. (ЖДТУ, 2018)
  В процесі дослідження було проведено аналіз праць науковців які можуть бути використані як фундамент розвитку організаційних положень економічного аналізу як інструменту управління міжсуб’єктними відносинами в процесі ...
 • Свірко, Світлана Володимирівна; Тростенюк, Тетяна Михайлівна; Svirko, S.V.; Trosteniuk, T.M. (ЖДТУ, 2018)
  Опрацьовано систематизацію управлінської звітності ДЗВО з метою подальшого формування та розвитку її теоретичних засад. В межах первинних складових систематики досліджено особливості діяльності ДЗВО, на основі чого, з ...
 • Вигівська, Ірина Миколаївні; Хоменко, Ганна Юріївна; Vygivska, I.M.; Khomenko, G.Yu. (ЖДТУ, 2018)
  За сучасних економічних та політичних умов в Україні і наявності реального військового конфлікту на її території все більшої актуальності набувають питання, які стосуються розвитку соціально відповідальної діяльності ...
 • Вигівська, Ірина Миколаївна; Макарович, Вікторія Костянтинівна; Vygivska, I.M.; Makarovych, V.K. (ЖДТУ, 2018)
  В роботі розроблено облікове забезпечення управління ризиками діяльності факторингової компанії в розрізі методів управління (прийняття ризику та лімітування, диверсифікації дебіторів, передачі ризиків, самострахування ...
 • Ущаповський, Юрій Володимирович; Ushchapovskyi, Yu.V. (ЖДТУ, 2018)
  Інституційний аналіз сьогодні широко запроваджуватися для вирішення важливих проблем сучасної економіки. У статті досліджуються можливості застосування системного підходу для окреслення структури економічної системи у ...
 • Ткачук, Вячеслав Олександрович; Бондарчук, Ірина Русланівна; Осадчук, Ніна Павлівна; Tkachuk, V.O.; Bondarchuk, I.R.; Osadchuk, N.P. (ЖДТУ, 2018)
  Присвячено проблемам відбору персоналу. В ній зазначено, що найважливішою складовою частиною найму працівників є професійний відбір, який в основному визначає результативність управління персоналом. Тому в сучасних ...
 • Levytskyi, V.; Makhno, A.; Panasiuk, A.; Mamrai, V.; Левицький, В.Г.; Махно, А.М.; Панасюк, А.В.; Мамрай, В.В. (ЖДТУ, 2018)
  Розміри та форма частини природного каменю, які визначають породні окремості, також впливають на технології видобутку та напрями використання. Крім того, вони впливають на оптимальну схему різання для отримання комерційних ...
 • Кравець, Віктор Георгійович; Шукюров, Азер; Гонтарь, Павло Анаталійович; Ган, Анатолій Леонідович; Коробійчук, Валентин Вацлавович; Kravets, V.G; Shukurov, A.M.; Gontar, P.V.; Нan, A.L.; Korobiichuk, V.V. (ЖДТУ, 2018)
  Розглядаються особливості розвитку силового поля навколо заряду кінцевих розмірів, якому надано складної форми. Дані комп’ютерного моделювання свідчать про перевагу трикутного перетину заряду над квадратним, що виражається ...
 • Korobiichuk, V.V.; Sobolevskyi, R.V.; Sydorov, O.M.; Shamrai, V.I.; Shlapak, V.O.; Коробійчук, Валентин Вацлавович; Соболевський, Руслан Вадимович; Сидоров, Олександр Миколайович; Шамрай, Володимир Ігорович; Шлапак, Володимир Олександрович (ЖДТУ, 2018)
  В даній роботі об’єктами дослідження є облицювальні елементи будівель і архітектурних пам’ятників. Предметом дослідження є процес зміни колірного забарвлення декоративного каменю від дії вологи. Для вирішення завдань аналізу ...
 • Москвін, Павло Петрович; Скуратівський, Сергій Іванович; Moskvin, P.P.; Skurativskyi, S.I. (ЖДТУ, 2018)
  Рівняння Канна-Хілларда, що раніше отримане для опису процесу розпаду металевих твердих розчинів заміщення, адаптовано для опису процесу спінодального розпаду напівпровідникових твердих розчинів виду . Отримане диференціальне ...
 • Манойлов, В’ячеслав Пилипович; Мартинчук, Петро Петрович; Чухов, Владислав Вікторович; Дубина, Олександр Федорович; Manoilov, V.P.; Martynchuk, P.P.; Chukhov, V.V.; Dubyna, O.F. (ЖДТУ, 2018)
  Антени цифрового ефірного телебачення мають свої специфічні конструктивні особливості, які полягають в тому, що для кращого прийому цифрових сигналів без спотворення форми сигналу, амплітудно-частотна характеристика (АЧХ) ...
 • Подчашинський, Юрій Олександрович; Лугових, Оксана Олександрівна; Немчак, Ольга Русланівна; Podchashinsky, Yu.A.; Lugovykh, O.A; Nemchak, O.R. (ЖДТУ, 2018)
  Безпека в нашій країні та за її межами вимагає знайдення нових інформаційних технологій захисту та охорони об’єктів від несанкціонованого доступу. Особливо нагальною є потреба у захисті об’єктів державного значення. Охорона ...
 • Бондарчук, Сергій Іванович; Ковальчук, Вікторія Наумівна; Ковальчук, Андрій Михайлович; Єфіменко, Андрій Анатолійович; Bondarchuk, S.I.; Kovalchuk, V.N.; Kovalchuk, A.M.; Yefimenko, A.A. (ЖДТУ, 2018)
  Реалізовано алгоритм криптографічного захисту даних з відкритим ключем з використанням багатошарового перцептону. Здійснено об’єктно-орієнтоване проектування ієрархії класів програмного рішення. Виконана декомпозиція ...
 • Безвесільна, Олена Миколаївна; Ткачук, Андрій Геннадійович; Bezvesilna, O.M.; Tkachuk, A.G. (ЖДТУ, 2018)
  Присвячено дослідженню поведінки динамічно-настроюваного чутливого елемента (ДНЧЕ) стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки (ЛБТ) за допомогою ЦОМ при впливі на нього збурюючих факторів різного характеру (частоти, ...
 • Хоменко, Жанна Миколаївна; Khomenko, J.N. (ЖДТУ, 2018)
  Математична оптимізація – процес розв’язання математичної задачі пошуку максимуму чи мінімуму цільової функції при обмеженнях на значення та тип шуканих невідомих. Оптимізаційна задача відтворює далеко не усі, лише певні ...

Search DSpace


Browse

My Account