Electronic Repository

Browsing Економіка, управління та адміністрування by Title

Browsing Економіка, управління та адміністрування by Title

Sort by: Order: Results:

 • Bаrаnоvska, T.V.; Bіdiuk, Т.А.; Барановськ, Т.В.; Бідюк, Т.А. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  У статті здійснено науково-теоретичний аналіз службової кар’єри як адміністративно-правової категорії, визначено напрями розвитку державної служби в умовах реформування публічного управління в Україні. Проаналізовано ...
 • Zhalinska, I.V.; Жалінська, І.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Недостатня увага до питань управління якістю готельних послуг в Україні, з одного боку, та об’єктивна необхідність повноцінного входження на європейський ринок шляхом імплементації відповідних вимог щодо рівня якості послуг, ...
 • Vasilieva, L.M.; Serhienko, L.V.; Васільєва, Л.М.; Сергієнко, Л.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  It is noted that the modern world experience shows the importance of establishing partnership relations between the state and the banking sector. Ultimately, both parties are interested in such relationships: for the banking ...
 • Yurkivsky, О.Y.; Kalenchuk, L.V.; Юрківський, О.Й.; Каленчук, Л.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Глобалізація та інтернаціоналізація економічних відносин вимагає як формування нових, так і посилення діючих інструментів забезпечення конкурентних переваг власної економіки. Серед базових внутрішніх інструментів впливу ...
 • Sukhodolska, N.A.; Суходольська, Н.А. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Необхідність обчислення вартості життєвого циклу товару для оцінки тендерних пропозицій є актуальним питанням закупівельної практики сьогодення. Метою дослідження є аналіз змістовного наповнення зазначеного критерію оцінки ...
 • Ievdokymov, V.V.; Shymanska, K.V.; Євдокимов, В.В.; Шиманська, К.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Метою статті є вивчення практики регулювання міграції та інтеграції біженців у країнах Східного партнерства ЄС для визначення їх позитивного досвіду та встановлення напрямів його імплементації в Україні. У статті ...
 • Zahurska-Antoniuk, V.F.; Grytsyshen, D.О.; Загурська-Антонюк, В.Ф.; Грицишен, Д.О. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  У геополітичному вимірі поняття безпеки є неоднозначним. Зазвичай під безпекою передбачається захищеність від зовнішніх воєнних загроз або ризиків для держави з боку іншої держави, а також захищеність від внутрішніх воєнних ...
 • Psiuk, M.О.; Псюк, М.О. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Аерокосмічна галузь сьогодні є однієї з провідних, її успішний розвиток гарантує технологічне, економічне та політичне лідерство України на світовій арені. У статті зазначено, що аерокосмічна діяльність України насамперед ...
 • Zhalinska, I.V.; Жалінська, І.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Поява омніканальності розглядається як прямий наслідок цифровізації. Перші дослідження омніканальності проводилися в роздрібній торгівлі, проте у теперішній час зростає інтерес до омніканальності в інших сферах послуг, ...
 • Zhalinska, I.V.; Жалінська, І.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Сучасне бізнес-середовище зазнає значних змін через стрімке поширення інформаційно-комунікаційних технологій та інтернету. Це потребує перегляду як концептуальних основ діяльності, так і практичного інструментарію ведення ...
 • Tkachuk, H.Yu.; Biliak, Т.О.; Vyhovskyi, V.G.; Ткачук, Г.Ю.; Біляк, Т.О.; Виговський, В.Г. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У статті розглянуто теоретичну сутність, природу та причини виникнення криз і ризиків господарської діяльності підприємства. Під час дослідження встановлено, що наразі існує чотири підходи до розуміння поняття «криза» і ...
 • Маковський, І.Ю.; Makovskyi, І.Y. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  В статті розглянуто фактори, що підлягають аналізу в процесі формування політики інформаційної безпеки на підприємстві в цілому та в кожному з його бізнес-процесів також запропоновано класифікацію загроз інформаційній ...
 • Шиманська, К.В.; Бондарчук, В.В.; Bondarchuk, V.V.; Bondarchuk, V.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  В умовах цифровізації економіки та розвитку систем електронної комерції неможливо вийти на зарубіжний ринок без забезпечення власної присутності у глобальному цифровому комерційному просторі. Українські експортери, що ...
 • Захаров, Д.М.; Zakharov, D.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  У статті здійснено огляд існуючої літератури з різних аспектів, пов'язаних із соціальним капіталом (визначення, концептуальні рамки, емпіричні дослідження та інше), та проаналізовано економічну літературу щодо визначення ...
 • Шиманська, К.В.; Завалій, Т.О.; Shymanska, K.V.; Zavalii, T.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  Аналіз тематики дослідження перспективи збалансованої системи показників, що відповідає за відносини з клієнтами, структурований за такими питаннями, як назва цієї перспективи, її стратегічні цілі, показники, стратегічні ...
 • Петрук, А.О.; Petruk, A.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Статтю присвячено розгляду основних тенденцій розвитку світового та вітчизняного ринків похідних фінансових інструментів. На основі статистичної бази та аналітичних звітів Світового банку та Міжнародного банку реконструкцій ...
 • Завалій, Т.О.; Zavalii, T.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  На прикладі звітності про діяльність 100 компаній-лідерів американського фондового ринку досліджено питання наявності та рівня розкриття інформації про нематеріальні активи, що характеризують клієнтський капітал. На основі ...
 • Орлова, К.Є.; Мельник, Т.Ю.; Orlova, K.Ye.; Melnyk, T.Yu. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  Статтю присвячено ідентифікації категоріального апарату маркетинг-менеджменту. З’ясовано, що роль управління маркетинговою діяльністю в сучасних умовах важко переоцінити. Це обумовлено необхідністю побудови дієвих комунікацій ...
 • Ткачук, В.О.; Шестакова, А.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  У статті розглядаються технічні переваги мобільних додатків перед традиційними способами управління бізнес-процесами та переваги їх використання в ресторанному бізнесі з огляду на пролонговані карантинні обмеження та війну ...
 • Бондарчук, В.В.; Шиманська, К.В.; Бондарчук, Л.С.; Bondarchuk, V.V.; Shymanska, K.V.; Bondarchuk, L.S. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Розвиток цифровізації та умови пандемії зумовлюють необхідність переведення господарської діяльності компаній у цифрове середовище. Маркетингова діяльність також зазнає змін, що зумовлені пандемійними обмеженнями. Наслідком ...

Search DSpace


Browse

My Account