Electronic Repository

Механізм взаємодії з міжнародними правоохоронними організаціями у сфері запобігання та протидії економічній злочинності

Show simple item record

dc.contributor.author Грицишен, Д.О.
dc.contributor.author Grytsyshen, D.O.
dc.date.accessioned 2021-03-04T08:12:12Z
dc.date.available 2021-03-04T08:12:12Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7869
dc.description.abstract Актуальність теми дослідження пов’язана зі зростанням публікаційної активності в сфері зовнішньоторговельної політики та ґрунтується на здійсненні аналізу таких публікацій у найбільшій у світі реферативній базі даних Scopus. Метою є характеристика напрямів дослідження в сфері державного управління зовнішньоторговельною діяльністю, що реалізується на основі використання методу бібліометричного аналізу наукових досліджень у міжнародній наукометричній базі Scopus. Здійснення аналізу дозволило окреслити предметно-об’єктну сферу зовнішньоторговельної політики в різні періоди протягом 1974–2020 рр. Позитивна тенденція зростання кількості публікацій у базі Scopus за досліджуваною тематикою підтверджується тим фактом, що дослідження в сфері публічного управління активізувалися в 80-х роках ХХ ст. В цілому за досліджуваний період найбільше статей опубліковано за такими галузями, як: економіка, економетрика, фінанси, соціальні науки, що становить майже половину наукових досліджень у сфері зовнішньоторговельної політики. Дослідження в 1974–1979 рр. присвячені розкриттю проблем зовнішньої торгівлі та формуванню напрямів зовнішньої політики країн світу в сфері наук про навколишнє середовище та наук про землю і планети. Натомість сучасні наукові пошуки (2016–2020 рр.) стосуються таких проблем, як: управління ланцюгами поставок, участь країн в глобальних ланцюгах створення вартості, діджиталізація торгівлі, торговельні війни, що супроводжується ризиками зовнішньоторговельної діяльності. Проаналізовано зв’язки між основними ключовими термінами, що зустрічаються в досліджуваній тематиці, та сформовано 6 кластерів (світова торговельна політика; зовнішня торгівля ЄС та США; наслідки зовнішньої торгівлі на соціо-еколого-економічну світову систему; стратегічні напрями розвитку зовнішньої торгівлі; принципи СОТ та політика країн-учасниць; політика протекціонізму (тарифні та нетарифні методи). Визначено, що завданням публічного сектору є формування ефективних механізмів державного управління зовнішньоторговельною діяльністю на підставі виявлення проблемних питань у сфері зовнішньої торгівлі та застосування результатів зовнішньої політики країни. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Економіка, управління та адміністрування;4(94)
dc.subject бібліометричний аналіз uk_UA
dc.subject зовнішньоторговельна політика uk_UA
dc.subject державна політика uk_UA
dc.subject експорт uk_UA
dc.subject імпорт uk_UA
dc.subject Україна uk_UA
dc.subject база даних Scopus uk_UA
dc.subject economic crime uk_UA
dc.subject counteraction uk_UA
dc.subject law enforcement uk_UA
dc.subject mechanism uk_UA
dc.subject international law enforcement organizations uk_UA
dc.subject Interpol uk_UA
dc.subject Europol uk_UA
dc.title Механізм взаємодії з міжнародними правоохоронними організаціями у сфері запобігання та протидії економічній злочинності uk_UA
dc.title.alternative Mechanism of interaction with international law enforcement organizations in the field of preventing and countering economic crime uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The article proves that the system of law enforcement activities of Ukraine should be built in order to establish effective relationships with international law enforcement organizations. The list and characteristics of global and regional international law enforcement organizations are given, namely Interpol, Aseanapol, AFRIPOL, Europol, Ameripol, GCCPOL, AIMC. It is determined that today Ukraine cooperates with two organizations, especially Interpol (Ukraine has a National Central Bureau based on the Ministry of internal affairs of Ukraine) and Europol (Ukraine has sent liaison officers to this international law enforcement organization). The article considers the features of the functioning of these law enforcement organizations and the features of their interaction with domestic law enforcement agencies in the field of preventing and countering economic crime. The chronology of Interpol's development as an international law enforcement agency is analyzed. The organizational structure of Interpol is studied and each of its components is characterized: the General Assembly, the Executive Committee, the president of Interpol, and the General Secretariat. The article describes the activities of the Directorates of the Interpol General Secretariat. State policy mechanisms that should regulate the activities of domestic law enforcement agencies in the context of compliance with the activities of Interpol are identified. The article describes the global goals of this law enforcement agency and the directions of transformation of state policy in the field of preventing and countering economic crime. The features of state regulation of procedures for interaction with Interpol are studied. The development of Europol as a regional law enforcement agency is analyzed. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account