Electronic Repository

Роль космічних агентств у формуванні державної політики розвитку космічної галузі

Show simple item record

dc.contributor.author Псюк, М.О.
dc.contributor.author Psiuk, M.O.
dc.date.accessioned 2020-10-07T09:30:38Z
dc.date.available 2020-10-07T09:30:38Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7769
dc.description.abstract Враховуючи глобальні тенденції розвитку ринку космічних товарів та послуг, а також стратегічну важливість космічної галузі як мультиплікатора розвитку високотехнологічної інноваційної економіки, постає важливим питання перегляду й оптимізації значення космічних агентств у визначенні та формуванні пріоритетів розвитку державної космічної політики. Світова космічна галузь швидко змінюється, здійснюючи перехід до четвертого етапу розвитку – побудови екосистеми «Нового космосу», яка характеризується стрімкою комерціалізацією космічного сектору, розширенням кола учасників галузі та наростаючою швидкістю впровадження інновацій. На сьогодні вітчизняна космічна галузь потребує швидких та ефективних рішень щодо реформування національної космічної політики, виважених підходів до державного регулювання та управління галуззю з урахуванням глобальних трендів розвитку світового космічного сектору. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Економіка, управління та адміністрування;3(93)
dc.subject космічна галузь uk_UA
dc.subject космічне агентство uk_UA
dc.subject міжнародна кооперація uk_UA
dc.subject державна політика uk_UA
dc.subject «Новий космос» uk_UA
dc.subject space industry uk_UA
dc.subject space agency uk_UA
dc.subject international cooperation uk_UA
dc.subject public policy uk_UA
dc.subject «New Space» uk_UA
dc.title Роль космічних агентств у формуванні державної політики розвитку космічної галузі uk_UA
dc.title.alternative The role of space agencies in the formation of state policy for the development of the space industry uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten Taking into account the global trends in the space goods and services market, as well as the strategic importance of the space industry as a multiplier for the development of high-tech innovation economy, it is important to review and optimize the role of space agencies in shaping and prioritizing state space policy. The global space industry is changing rapidly, moving to the fourth stage of development – the construction of the ecosystem of the «New Space», which is characterized by rapid commercialization of the space sector, expanding the range of industry participants and increasing innovation. Today, the domestic space industry needs quick and effective solutions to reform the national space policy, balanced approaches to state regulation and management of the industry, taking into account global trends in the global space sector. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account