Electronic Repository

Тенденції розвитку комплексу додаткових послуг для створення конкурентних переваг готелю

Show simple item record

dc.contributor.author Чагайда, А.О.
dc.contributor.author Chagaida, A.O.
dc.date.accessioned 2020-06-11T13:19:29Z
dc.date.available 2020-06-11T13:19:29Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7672
dc.description.abstract Готельні комплекси пропонують значну кількість послуг, які спрямовані на задоволення певних бажань споживачів. На сьогоднішній день невпинно зростає кількість споживачів, яких не влаштовує одноманітність стандартних готелів і при плануванні відпочинку вони звертають особливу увагу на екологічні аспекти подорожей і розміщення, місцезнаходження закладу та стан території, вид та особливість будівлі, комфортність і дизайн приміщень. Мандрівники хочуть, щоб готелі, в яких вони зупиняються, брали участь в екоакціях і програмах, оскільки збереження навколишнього середовища для багатьох має пріоритетне значення. У статті обґрунтована доцільність надання додаткових послуг у сучасних готелях задля забезпечення конкурентних переваг на ринку таких послуг. Визначено, що для залучення гостя в готель, як свідчить практика маркетингу та теорії брендингу, необхідно використовувати мультисенсорний маркетинг. Окрім того, підтверджено, що для закладу розміщення є вісім обов’язкових ознак із переліком послуг, що відповідають високому рівню готелю: персоналізована послуга преміумкласу, доступ до безпечного сховища, безкоштовний доступ до мережі Іnternet, брендований одяг для ванни, цілодобове обслуговування номерів, розкішні меблі та постільні речі, персональне обслуговування консьєржа/покоївки, місце розташування. Визначено пріоритетні напрями розвитку додаткових послуг готелю, оскільки подальший розвиток індустрії гостинності вже практично неможливий без використання сучасних технологій по залученню клієнтів, водночас саме акцент на додаткові послуги може стати вирішальним фактором обрання закладу розміщення. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Економіка, управління та адміністрування;1(91)
dc.subject готель uk_UA
dc.subject конкурентні переваги uk_UA
dc.subject послуги uk_UA
dc.subject розвиток uk_UA
dc.subject заклад розміщення uk_UA
dc.subject hotel uk_UA
dc.subject competitive advantages uk_UA
dc.subject services uk_UA
dc.subject development uk_UA
dc.subject accommodation facility uk_UA
dc.title Тенденції розвитку комплексу додаткових послуг для створення конкурентних переваг готелю uk_UA
dc.title.alternative Trends in the development of additional services to create competitive advantages of a hotel uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten Hotel complexes offer a large number of services that are aimed at satisfying the specific desires of consumers. Today, the number of consumers who are not satisfied with the monotony of standard hotels is steadily increasing, and when planning a holiday they pay special attention to the environmental aspects of travel and accommodation, location of the establishment and the state of the territory, the type and feature of the building, the comfort and design of the premises. Travelers want the hotels they stay in to participate in eco-campaigns and programs, as protecting the environment is a priority for many. The article substantiates the feasibility of providing additional services in modern hotels in order to provide competitive advantages in the market of such services. It is determined that multisensory marketing is required to attract a guest to the hotel, as evidenced by marketing practices and branding theory. In addition, it is confirmed that the accommodation facility has eight obligatory features with a range of high quality hotel amenities: personalized premium service, access to secure storage, free internet access, branded bathware, 24-hour service rooms, luxury furniture and bedding, concierge / maid service, and location. The priority directions of development of additional services of the hotel are determined, since further development of the hospitality industry is already practically impossible without the use of modern technologies for attracting clients, however, it is the emphasis on additional services that can become a decisive factor in the choice of accommodation facility. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account