EZTUIR
Електронний архів Житомирського державного технологічного університету

Uwarunkowanie zależności pomiędzy pojęciami «innowacje», «innowacyjność» i «działalność innowacyjna» w systemie zarządzania przedsiębiorstwem: doświadczenia polskich badaczy

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах