Electronic Repository

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

 

Recent Submissions

 • Данкевич, А.Є.; Міліневська, В.Д. (Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"., 2020)
  У статті пропонуються шляхи підвищення рентабельності підприємства, обґрунтовано важливість підвищення прибутку підприємств для забезпечення фінансової стійкості. Розглянуто фактори, що мають вплив на прибуток підприємства. ...
 • Lehenchuk, S.F.; Vygivska, І.M.; Hryhorevska, O.O.; Легенчук, С.Ф.; Вигівська, І.М.; Григоревська, О.О. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  У статті обгрунтовано що несанкціоноване використання інформації, сформованої в системі бухгалтерського обліку, може призвести до згубних наслідків, ризикуючи втратою інформації, неправильним введенням даних та зловживанням ...
 • Ксендзук, В.В.; Поляк, К.Ю.; Ksendzuk, V.V.; Poliak, K.Yu. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Унаслідок проведеного дослідження в публікації розроблено організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку наслідків надзвичайних ситуацій, що передбачають удосконалення порядку використання таких елементів методу, ...
 • Грицишен, Д.О.; Кучук, А.О.; Grycyshen, D.O.; Kuchuk, A.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  На сьогодні надзвичайно актуальним є питання, яке стосується процесу евакуації промислового підприємства та відновлення роботи на безпечних територіях. Його актуальність обумовлена складністю процесу, що потребує оперативних ...
 • Горай, О.С.; Свірко, С.В.; Horai, O.S.; Svirko, S.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  У досліджені визначено сукупність наслідків ведення військових бойових дій в активній фазі на території України для економічної сфери життя останньої. На основі ідентифікації запитів користувачів щодо наслідків надзвичайних ...
 • Вигівська, І.М.; Селецька, Д.О.; Vyhivska, I.N.; Seletska, D.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  З прийняттям у 1999 році Закону України «Про гуманітарну допомогу», що регламентує основні аспекти обігу гуманітарної допомоги в Україні, однією з ключових умов імпорту гуманітарного вантажу було звільнення його від ...
 • Юрківський, О.Й.; Yurkivskyi, O.Y. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Формування ефективної соціально орієнтованої економічної системи окремої держави здійснюється протягом тривалого часу і одним з головних інструментів поєднання уряду й економічних суб’єктів є податки та інші обов’язкові ...
 • Чижевська, Л.В.; Затока, Т.В.; Chyzhevska, L.V.; Zatoka, T.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Неприбутковим інституціям відводиться важлива роль у забезпеченні належного та ефективного виконання соціальної функції держави. Незважаючи на те, що неприбуткові організації виконують у суспільстві соціальну місію, вони ...
 • Polishchuk, I.R.; Vyhivska, I.M.; Makarovych, V.K.; Поліщук, І.Р.; Вигівська, І.М.; Макарович, В.К. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Уточнено фактори, що сприяють порушенням чинного законодавства щодо ведення обліку і складання звітності, що призводять до викривлення подання у звітності інформації про фінансово-майновий стан. Встановлено мету суб’єкта, ...
 • Легенчук, С.Ф.; Жиглей, І.В.; Lehenchuk, S.F.; Zhyhlei, I.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Визначено необхідність проведення досліджень у напрямі формування Звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній. Проаналізовано чинні вимоги до формування зазначеного Звіту в Україні та його структуру. Розглянуто причини ...
 • Чижевська, Л.В.; Затока, Т.В.; Chyzhevska, L.V.; Zatoka, T.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Пошук, видобуток і збагачення корисних копалин мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки. Бухгалтерський облік як інформаційна система має забезпечити зацікавлених користувачів достовірною, повною і ...
 • Макарович, В.К.; Селецька, Д.О.; Пиріжок, С.Є.; Makarovich, V.K.; Seletskaya, D.O.; Pirozhok, S.E. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Розвинуті соціальні мережі з якісним контентом та налагодженою комунікацією дозволяють впливати на думку та рішення цільової аудиторії (наявних та потенційних клієнтів суб’єкта господарювання), популяризувати товар / послугу ...
 • Zavalii, T.O.; Завалій, Т.О. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Метою цієї статті є встановлення причин актуальності дослідження нематеріальних активів технологічних компаній. За оцінками різних консалтингових компаній («Interbrand», «Forbes», «Brand Finance», «Kantar»), 40–60 % 10 ...
 • Жиглей, І.В.; Легенчук, С.Ф.; Орлов, І.В.; Zhyhlei, I.V.; Lehenchuk, S.F.; Orlov, I.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  У статті проведено дослідження сучасних тенденцій трансфертного ціноутворення як засобу мінімізації податкових маніпулювань, зокрема у розрахунках з нерезидентами. Розглянуто поняття «трансфертного ціноутворення» та ...
 • Вигівська, І.М.; Барчак, Т.П.; Бакалович, І.П.; Vyhivska, I.M.; Barchak, T.P.; Bakalovych, I.P. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  У статті задля сприяння прозорості, повноти і релевантності обліково-звітної інформації надано пропозиції щодо розвитку аналітичного забезпечення Звіту про управління. Аналіз цього звіту рекомендовано проводити за такими ...
 • Безручук, С.Л.; Миськів, Л.П.; Bezruchuk, S.L.; Myskiv, L.P. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  У результаті глобалізації і зростання міжнародної торгівлі розширилися кордони бізнесу. Створення єдиних, глобально застосовних стандартів бухгалтерського обліку має надати можливість зіставності інформації фінансової ...
 • Лаговська, О.А.; Легенчук, С.Ф.; Свірко, С.В.; Lahovska, O.A.; Lehenchuk, S.F.; Svirko, S.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Державні закупівлі – це складний процес, за допомогою якого уряди, а також інші органи, що регулюються державним законодавством, закуповують продукти, послуги та працюють, створюють витрати на державний бюджет, а також ...
 • Легенчук, С.Ф.; Поліщук, І.Р.; Lehenchuk, S.F.; Polishchuk, I.R. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Встановлено нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку формування та використання резервного капіталу. Уточнено законодавче регламентування мінімального розміру резервного капіталу для різних видів господарських ...
 • Замула, І.В.; Чижевська, Л.В.; Грабчук, І.Л.; Zamula, I.V.; Chyzhevska, L.V.; Hrabchuk, I.L. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Забезпечення ефективного управління ІТ-послугами вимагає чітко визначеної термінології, проте серед науковців відсутня єдність у цьому питанні. Мета статті полягає у розкритті сутності, основних характеристик та видів ...
 • Вигівська, І.М.; Селецька, Д.О.; Семчук, І.В.; Vygivska, I.M.; Seletska, D.O.; Semchuk, I.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  Перед бухгалтерами агентств та студій, що надають рекламні послуги такого типу, постало питання: «Яким чином визнавати та обліковувати роботи з популяризації брендів у соцмережах?». Чинна нормативно-правова база не дає ...

View more