EZTUIR
Электронный архив Житомирского государственного технологического университета

Uwarunkowanie zależności pomiędzy pojęciami «innowacje», «innowacyjność» i «działalność innowacyjna» w systemie zarządzania przedsiębiorstwem: doświadczenia polskich badaczy

Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции

Поиск в DSpace


Просмотр

Моя учетная запись