Electronic Repository

СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТУВАННЯ ПАЛИВНИХ НАСОСІВ ВИСОКОГО ТИСКУ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ COMMON RAIL

Show simple item record

dc.contributor.author Кищун, В.А.
dc.contributor.author Боровицький, І.О.
dc.contributor.author Kyshchun, B.
dc.contributor.author Borovytskyi, I.
dc.date.accessioned 2016-12-01T12:36:43Z
dc.date.available 2016-12-01T12:36:43Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/5298
dc.description.abstract Розглянуто конструкційні особливості паливних насосів високого тиску фірми BOSCH та обладнання для їх діагностики. Підкреслено, що надійність елементів паливної системи Common Rail забезпечують, в першу чергу, прецизійні деталі паливної апаратури. Як наслідок, метою роботи було дослідження, порівняльний аналіз сучасних методів діагностування ТНВД та їх трудомісткість. Зокрема, визначення технічного стану насоса проводилося за допомогою спеціального стенду шляхом вимірювання тиску палива і скважності сигналу регулятора тиску. Як досліджуваний об’єкт був обраний паливний насос Bosch № 0445010008 (автомобіль Mercedes Benz E320cdi), в якому по черзі змінювалися плунжерні пари з різним технічним станом. Попередньо параметри паливного насоса визначалися за допомогою гідравлічних випробувань. На підставі проведених досліджень встановлено, що метод вимірювання зміни тиску палива і скважності сигналу регулятора тиску на режимах старту та при повному навантаженні двигуна менш трудомісткий, порівняно з визначенням технічного стану насоса на стенді. Результати діагностування насосів обома методами підтвердили ідентичність останніх. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки;2(77)
dc.subject паливний насос високого тиску uk_UA
dc.subject технічний стан uk_UA
dc.subject скважність uk_UA
dc.subject high-pressure fuel pump uk_UA
dc.subject technical condition uk_UA
dc.subject duty cycle uk_UA
dc.title СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТУВАННЯ ПАЛИВНИХ НАСОСІВ ВИСОКОГО ТИСКУ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ COMMON RAIL uk_UA
dc.title.alternative Modern methods of high-pressure fuel pump common rail power system diagnostics uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten We've considered high pressure fuel pumps design features and equipment for their diagnosis. It was noted that the reliability of the fuel elements Common Rail system primarily provide precision parts of the fuel equipment. As a consequence, the aim of study was comparative analysis and laborious of modern methods of the high pressure fuel pump diagnosing. In particular, the definition of a technical condition of the fuel pump was carried out using a special stand and by measuring the fuel pressure and duty cycle of the pressure regulator signal. As an object of our research we've chosen Bosch № 0445010008 fuel pump (from Mercedes Benz E320cdi) in which the plunger pairs were changed alternately with different technical conditions. Preliminary fuel pump parameters were determined by hydraulic testing. Based on conducted experiments we've found out that fuel pressure measurement change method and the duty cycle of the pressure regulator signal at the starting and full load modes less laborious compared to the definition of a technical condition of the pump on the stand. The results of both methods of diagnosing confirmed identity of the fuel pumps. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account