Browsing Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки by Title

Sort by: Order: Results:

 • Melnychuk, S.V.; Vityuk, I.V.; Bovsunivskyi, I.A.; Trosteniuk, Yu.I.; Мельничук, C.В.; Витюк, І.В.; Бовсунівський, І.В.; Тростенюк, Ю.І. (ЖДТУ, 2016)
  Проаналізовано сучасний стан перспектив і проблем використання комп’ютерних технологій для визначення експлуатаційних параметрів руху автомобіля. Проведено огляд наукових робіт, пов’язаних з вивченням властивостей плавності ...
 • Rudyk, А.V.; Рудик, А.В. (ЖДТУ, 2017)
  У роботі отримано узагальнене рівняння похибок акселерометрів БІНС, складові якого характеризують вплив похибок коефіцієнтів перетворення, неточність установки вимірювальних осей акселерометрів, вплив переносних прискорень ...
 • Benedytskyi, V.B.; Korenivska, O.L.; Бенедицький, Василь Борисович; Коренівська, Оксана Леонідівна (ЖДТУ, 2016)
 • Kulik, T.I.; Кулік, Т.І. (ЖДТУ, 2017-05-29)
  У роботі розглядаються проблеми математичного моделювання згину полімерних балок. Полімерні матеріали сьогодні займають провідну роль у виробництві деталей в усіх галузях промисловості. У зв’язку з цим важливим завданням ...
 • Korobiіchuk, V.V.; Sidorov, O.M.; Sobolevskyi, R.V.; Shlapak, V.O.; Kryvorushko, A.O.; Коробійчук, В.В.; Сідоров, О.М.; Соболевський, Р.В.; Криворучко, А.О.; Шлапак, О.В. (ЖДТУ, 2017)
  Каменеобробна галузь України переживає кардинальні зміни. Сьогодні йде структурна перебудова галузі. В умовах ринкової економіки технічне переозброєння діючих каменеобробних підприємств, використання нових технологій при ...
 • Sobolevskyi, R.V; Levytskyi, V.H.; Shlapak, V.O.; Соболевський, Руслан Вадимович; Левицький, Володимир Григорович; Шлапак, Володимир Олександрович (ЖДТУ, 2016)
 • Kolodnytska, R.V.; Колодницька, Р.В. (ЖДТУ, 2016)
  Україна посідає четверте місце в світі у вирощуванні технічної коноплі; відходи від переробки можна використовувати для виробництва біопалива (включаючи біодизельне паливо). У статті представлене моделювання цетанових ...
 • Кищун, В.А.; Мурований, І.С.; Kyshchun, V.А.; Murovanyi, I.S. (ЖДТУ, 2014)
  Розглядаються світові тенденції виробництва та особливості конструкції легкових автомобілів сегмента «low cost». Посилаючись на економічні фактори, обґрунтовується доцільність випуску недорогого легковика.
 • Shamrai V.I., V.I.; Korobiіchuk, Vanentyn Vatslavovych; Sobolevskyi, Ruslan Vadymovych; Шамрай, В.І.; Коробійчук, В.В.; Соболевський, Р.В. (ЖДТУ, 2017)
  Сучасний стан кам’яної галузі в Україні зазнає різких змін. У зв’язку з євроінтеграцією України, крім вимог до якості продукції, перед каменедобувними та каменеобробними підприємствами постає проблема правильного управління ...
 • Nikolov, K.; Ivanov, V.,; Radenkov, M.; Dimitrov, L.; Cankaya, O.; Ніколов, K.; Іванов, В.; Раденков, M.,; Дімітров, Л.; Канкайя, O. (ЖДТУ, 2016)
  На сьогодні конструктори та виробники використовують неметалічні зубчасті колеса в механічних передачах завдяки їх кращим механічним властивостям, такими як високий модуль пружності, межа міцності при розтягуванні та висока ...
 • Ovezgheldyyev, А.О.; Prylypko, O.I.; Овезгельдиєв, А.О.; Прилипко, О.І. (ЖДТУ, 2016)
  Створена модель кількісної теорії планування і управління процесами підготовки висококваліфікованих фахівців, яка відповідає сучасним вимогам суспільства. В процесі побудови даної моделі розглянуто кількісні оцінки рейтингу ...
 • Kalchuk, S.V.; Кальчук, С.В. (ЖДТУ, 2017)
  Проаналізовано сучасний стан технології відокремлення монолітів безвибуховим способом. Обґрунтовано подальші напрямки дослідження. Розглянуто та обґрунтовано раціональні параметри технології суцільного вибурювання блоків ...
 • Morozov, А.V.; Kushnir, N.О.; Loktikova, Т.M.; Морозов, А.В.; Кушнір, Н.О.; Локтікова, Т.М. (ЖДТУ, 2016)
  У статті формулюється математична модель задачі пошуку n маршрутів руху автобусів між двома пунктами, які виконують рейси відповідного до заданого розкладу і при заданих тривалостях рейсів. Тривалість кожного маршруту ...
 • Levytskyi, Volodymyr Hryhorovych; Tolkach, Oleksandr Mykolaiovych; Левицький, В.Г.; Толкач, О.М. (ЖДТУ, 2017)
  Аналіз діяльності каменевидобувних підприємств показує невисоку конкурентоспроможність щебеневої продукції. Для підвищення якості щебеню і виробництва фракцій європейського стандарту необхідне використання нових технологій ...
 • Samedov, A.M.; Vapnichna, V.V.; Shlapak, V.O.; Sidorov, O.M.; Самедов, А.М.; Вапнічна, В.В.; Шлапак, В.О.; Сідоров, О.М. (ЖДТУ, 2017)
  У роботі розглянуті проблеми напружено-деформованого стану гірських порід в пружній стадії і за межами пружності, а також способи схематизації діаграм розтягування і стиснення. Для спрощення розрахунків за межами пружності ...
 • Єльнікова, Т.О.; Коцюба, І.Г.; Yelnikova, T.A.; Kotsuba, I.H. (ЖДТУ, 2016)
  Методики контролю процесів евтрофікації у водоймах засновані на відборі проб води, їх обробки в лабораторії та розрахунку показників стану екосистеми водойми. Однак ці методики мають ряд суттєвих недоліків, пов’язані з ...
 • Єфремов, М.Ф.; Єфремов, В.М.; Єфремов, Ю.М.; Efremov, N.F.; Efremov, V.N.; Efremov, G.N. (ЖДТУ, 2012)
  Запропоновано систему управління підприємством SAB 3000, яка є оптимальним вибором для створення та модернізації систем автоматизованого обліку в автотранспортних підприємствах, які підвищують ефективність їх роботи, ...
 • Шостачук, А.М.; Шостачук, Д.М.; Shostachuk, A.M.; Shostachuk, D.M. (ЖДТУ, 2011)
  Дано аналіз заходів для зменшення коливань висотної споруди. Розглянуто можливість управління коливаннями за допомогою маятникової системи. Запропоновано модель взаємодії маятника і висотної споруди з метою зменшення її ...
 • Подчашинський, Ю.О.; Чепюк, Л.О.; Шаповалова, О.О.; Podchashinsky, Yu.A.; Chepiuk, L.A.; Shapovalova, O.A. (ЖДТУ, 2012)
  В статті досліджено можливості контролю якості виробів з природного каменю на основі текстурно-фрактального методу. Для цього за відеозображеннями поверхні виробів вимірюються фрактальні геометричні параметри, що характеризують ...

Search DSpace


Browse

My Account