Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки

 

Recent Submissions

 • Бурыкин, Виталий Витальевич; Харламов, Юрий Александрович; Ночвай, Владимир Матвеевич; Burykin, V.V.; Kharlamov, Yu.О.; Nochvai, V.M. (ЖДТУ, 2017)
  Рассмотрены технологии финишной обработки деталей с покрытиями резанием токарным, оснащенным поликристаллическими сверхтвердыми материалами, и полировальным алмазно-абразивным эластичным инструментами. Предложена конструкция ...
 • Shamrai V.I., V.I.; Korobiіchuk, Vanentyn Vatslavovych; Sobolevskyi, Ruslan Vadymovych; Шамрай, В.І.; Коробійчук, В.В.; Соболевський, Р.В. (ЖДТУ, 2017)
  Сучасний стан кам’яної галузі в Україні зазнає різких змін. У зв’язку з євроінтеграцією України, крім вимог до якості продукції, перед каменедобувними та каменеобробними підприємствами постає проблема правильного управління ...
 • Samedov, A.M.; Vapnichna, V.V.; Shlapak, V.O.; Sidorov, O.M.; Самедов, А.М.; Вапнічна, В.В.; Шлапак, В.О.; Сідоров, О.М. (ЖДТУ, 2017)
  У роботі розглянуті проблеми напружено-деформованого стану гірських порід в пружній стадії і за межами пружності, а також способи схематизації діаграм розтягування і стиснення. Для спрощення розрахунків за межами пружності ...
 • Levytskyi, Volodymyr Hryhorovych; Tolkach, Oleksandr Mykolaiovych; Левицький, В.Г.; Толкач, О.М. (ЖДТУ, 2017)
  Аналіз діяльності каменевидобувних підприємств показує невисоку конкурентоспроможність щебеневої продукції. Для підвищення якості щебеню і виробництва фракцій європейського стандарту необхідне використання нових технологій ...
 • Кравець, Віктор Георгійович; Шукюров, Азер; Вахрушев, Константин Юрійович; Панасюк, Андрій Вікторович; Барановський, Андрій Юрійович; Kravets, V.G.; Shukurov, А.; Vakhrushev, K.Y.; Panasyuk, A.V.; Baranovsky, A.Yu. (ЖДТУ, 2017)
  Досвід ведення гірничих робіт показує, що навіть при застосуванні прогресивних способів ведення буропідривних робіт не вдається повністю виключити вихід великої фракції (негабаритів). Відсоток виходу негабаритів від ...
 • Локтікова, Тамара Миколаївна; Морозов, Андрій Васильович; Скачков, Володимир Олександрович; Loktikova, Т.M.; Morozov, А.V.; Skachkov, V.O. (ЖДТУ, 2017)
  Предметом розгляду в роботі є задача, що належить до детермінованої теорії розкладів. У роботі запропоновано модель задачі складання розкладу мінімальної довжини. Також розглядаються змістовні та математичні постановки ...
 • Єфремов, Микола Федорович; Єфремов, Віталій Миколайович; Єфремов, Юрій Миколайович; Efremov, M.F.; Efremov, V.M.; Efremov, Yu.M. (ЖДТУ, 2017)
  Проведено огляд проблем та вимог до автоматизації системи управління автотранспортним підприємством. Розглянуто засоби та методики підтримки збору та обробки даних. Пропонується послідовний алгоритм вимог, по збору первинних ...
 • Омельчук, Ігор Анатолійович; Omelchuk, І.А. (ЖДТУ, 2017)
  У даній роботі розглянуто основні напрямки та принципи оцінки якості роботи обладнання з точки зору метрологічних характеристик. Також запропоновано метод прогнозування метрологічної справності, заснований на обмеженому ...
 • Добряков, Володимир Львович; Москвін, Павло Петрович; Романько, Вадим Анатолійович; Dobryakov, V.L.; Moskvin, P.P.; Romanko, V.A. (ЖДТУ, 2017)
  Розглянуто процеси імпульсно-стимульованого вимушеного комбінаційного розсіювання (іс-ВКР), що спостерігаються в фемтосекундних експериментах типу «збудження-зондування». Сигнал, що спостерігається експериментально, ...
 • Рябченко, Сергей Васильевич; Полонский, Леонид Григорьевич; Головня, Вячеслав Дмитриевич; Яновский, Валерий Анатольевич; Козяр, Ярослав Анатольевич; Riabchenko, S.V.; Polonskyi, L.H.; Holovnia, V.D.; Yanovskyi, V.A.; Koziar, Ya.A. (ЖДТУ, 2017)
  Проведённый в статье анализ результатов сравнения различных методов зубошлифования показал, что метод шлифования двумя тарельчатыми кругами, наиболее низко производителен так как предназначен для шлифования высокоточных ...
 • Мельник, Олександр Леонідович; Балицька, Наталія Олександрівна; Сєров, Володимир Володимирович; Соловйов, Андрій Володимирович; Melnyk, O.L.; Balytska, N.O.; Syerov, V.V.; Solovyov, A.V. (ЖДТУ, 2017)
  Робота присвячена питанням підвищення якості проектних рішень в ході автоматизації проектування конструкцій за рахунок параметричної оптимізації в середовищі SolidWorks Simulation на прикладі круглих компенсаційних отворів ...
 • Колодій, Марина Анатоліївна; Скиба, Галина Віталіївна; Kolodyi, M.A.; Skyba, H.V. (ЖДТУ, 2017)
  З метою вивчення особливостей руйнування матеріалів трубопроводів для транспортування нафти, газу, продуктів переробки нафти, води та інших речовин в лабораторії кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка ...
 • Слободянюк, В.К.; Максимов, І.І.; Слободянюк, Р.В.; Slobodyanyuk, V.К.; Maximov, I.I.; Slobodyanyuk, R.V (ЖДТУ, 2017)
  Метою даної роботи є розробка методологічної основи для визначення координат оптимальної точки звозу гірничої маси та дослідження впливу на оптимальну точку звозу просторового розташування екскаваторних вибоїв. У статті ...
 • Поплавський, В.А.; Кравець, В.Г.; Шукюров, А.М.; Павленко, В.В.; Poplavskyi, V.A.; Kravets, V.H.; Shukiurov, A.M.; Pavlenko, V.V. (ЖДТУ, 2017)
  Сучасні умови розробки родовищ корисних копалин характеризуються постійним збільшенням глибини кар’єрів і, як наслідок цього, зміною гірничо-геологічних та гірничотехнічних умов. Отримання гірської маси забезпечується ...
 • Луценко, С.А.; Lutsenko, S.O. (ЖДТУ, 2017)
  Нормальные условия для добычи полезного ископаемого требуют формирования рабочей зоны карьера рабочими площадками, включающими нормативные запасы скальной горной массы, готовые к выемке. Увеличение производительности карьера ...
 • Korobiіchuk, V.V.; Sidorov, O.M.; Sobolevskyi, R.V.; Shlapak, V.O.; Kryvorushko, A.O.; Коробійчук, В.В.; Сідоров, О.М.; Соболевський, Р.В.; Криворучко, А.О.; Шлапак, О.В. (ЖДТУ, 2017)
  Каменеобробна галузь України переживає кардинальні зміни. Сьогодні йде структурна перебудова галузі. В умовах ринкової економіки технічне переозброєння діючих каменеобробних підприємств, використання нових технологій при ...
 • Кондратець, В.О.; Мацуй, А.М.; Кondratets, V.О.; Matsui, А.М. (ЖДТУ, 2017)
  Зменшити собівартість залізорудного концентрату можливо стабілізацією в кульовому млині співвідношення руда/вода, знаходженню якого присвячена дана робота. Використовувались алгоритмічний підхід визначення регульованої ...
 • Kalchuk, S.V.; Кальчук, С.В. (ЖДТУ, 2017)
  Проаналізовано сучасний стан технології відокремлення монолітів безвибуховим способом. Обґрунтовано подальші напрямки дослідження. Розглянуто та обґрунтовано раціональні параметри технології суцільного вибурювання блоків ...
 • Зуєвська, Н.В.; Шайдецька, Л.В.; Булітко, К.О.; Zuievska, N.V.; Shaidetska, L.V.; Bulitko, K.O. (ЖДТУ, 2017)
  Розглядається застосування методу горизонтального направленого буріння для спорудження комунікаційних мереж в умовах щільної київської міської забудови. Основними перевагами цієї сучасної технології прокладки трубопроводів ...
 • Бойко, В.В.; Кузьменко, А.О.; Чала, О.М.; Хлевнюк, Т.В.; Хлевнюк, Д.В.; Boiko, V.V.; Kuzmenko, A.О.; Chala, O.M.; Khlevniuk, T.V.; Khlevniuk, D.V. (ЖДТУ, 2017)
  Вибухові роботи (ВР) в промисловості, в т.ч. у гірничій справі при видобутку корисних копалин, проводяться в основному з використанням свердловинних зарядів, які системно розподіляються на блоці, що підривається, по окремим ...

View more