Electronic Repository

Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки

Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки

 

Recent Submissions

 • Levytskyi, V.; Makhno, A.; Panasiuk, A.; Mamrai, V.; Левицький, В.Г.; Махно, А.М.; Панасюк, А.В.; Мамрай, В.В. (ЖДТУ, 2018)
  Розміри та форма частини природного каменю, які визначають породні окремості, також впливають на технології видобутку та напрями використання. Крім того, вони впливають на оптимальну схему різання для отримання комерційних ...
 • Кравець, Віктор Георгійович; Шукюров, Азер; Гонтарь, Павло Анаталійович; Ган, Анатолій Леонідович; Коробійчук, Валентин Вацлавович; Kravets, V.G; Shukurov, A.M.; Gontar, P.V.; Нan, A.L.; Korobiichuk, V.V. (ЖДТУ, 2018)
  Розглядаються особливості розвитку силового поля навколо заряду кінцевих розмірів, якому надано складної форми. Дані комп’ютерного моделювання свідчать про перевагу трикутного перетину заряду над квадратним, що виражається ...
 • Korobiichuk, V.V.; Sobolevskyi, R.V.; Sydorov, O.M.; Shamrai, V.I.; Shlapak, V.O.; Коробійчук, Валентин Вацлавович; Соболевський, Руслан Вадимович; Сидоров, Олександр Миколайович; Шамрай, Володимир Ігорович; Шлапак, Володимир Олександрович (ЖДТУ, 2018)
  В даній роботі об’єктами дослідження є облицювальні елементи будівель і архітектурних пам’ятників. Предметом дослідження є процес зміни колірного забарвлення декоративного каменю від дії вологи. Для вирішення завдань аналізу ...
 • Москвін, Павло Петрович; Скуратівський, Сергій Іванович; Moskvin, P.P.; Skurativskyi, S.I. (ЖДТУ, 2018)
  Рівняння Канна-Хілларда, що раніше отримане для опису процесу розпаду металевих твердих розчинів заміщення, адаптовано для опису процесу спінодального розпаду напівпровідникових твердих розчинів виду . Отримане диференціальне ...
 • Манойлов, В’ячеслав Пилипович; Мартинчук, Петро Петрович; Чухов, Владислав Вікторович; Дубина, Олександр Федорович; Manoilov, V.P.; Martynchuk, P.P.; Chukhov, V.V.; Dubyna, O.F. (ЖДТУ, 2018)
  Антени цифрового ефірного телебачення мають свої специфічні конструктивні особливості, які полягають в тому, що для кращого прийому цифрових сигналів без спотворення форми сигналу, амплітудно-частотна характеристика (АЧХ) ...
 • Подчашинський, Юрій Олександрович; Лугових, Оксана Олександрівна; Немчак, Ольга Русланівна; Podchashinsky, Yu.A.; Lugovykh, O.A; Nemchak, O.R. (ЖДТУ, 2018)
  Безпека в нашій країні та за її межами вимагає знайдення нових інформаційних технологій захисту та охорони об’єктів від несанкціонованого доступу. Особливо нагальною є потреба у захисті об’єктів державного значення. Охорона ...
 • Бондарчук, Сергій Іванович; Ковальчук, Вікторія Наумівна; Ковальчук, Андрій Михайлович; Єфіменко, Андрій Анатолійович; Bondarchuk, S.I.; Kovalchuk, V.N.; Kovalchuk, A.M.; Yefimenko, A.A. (ЖДТУ, 2018)
  Реалізовано алгоритм криптографічного захисту даних з відкритим ключем з використанням багатошарового перцептону. Здійснено об’єктно-орієнтоване проектування ієрархії класів програмного рішення. Виконана декомпозиція ...
 • Безвесільна, Олена Миколаївна; Ткачук, Андрій Геннадійович; Bezvesilna, O.M.; Tkachuk, A.G. (ЖДТУ, 2018)
  Присвячено дослідженню поведінки динамічно-настроюваного чутливого елемента (ДНЧЕ) стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки (ЛБТ) за допомогою ЦОМ при впливі на нього збурюючих факторів різного характеру (частоти, ...
 • Хоменко, Жанна Миколаївна; Khomenko, J.N. (ЖДТУ, 2018)
  Математична оптимізація – процес розв’язання математичної задачі пошуку максимуму чи мінімуму цільової функції при обмеженнях на значення та тип шуканих невідомих. Оптимізаційна задача відтворює далеко не усі, лише певні ...
 • Опанасюк, Євген Григорович; Бегерський, Дмитро Богданович; Кубрак, Юрій Олександрович; Опанасюк, Олександр Євгенович; Opanasyuk, E.G.; Begersky, D.B.; Kubrak, Yu.A.; Opanasyuk, O.E. (ЖДТУ, 2018)
  У роботі наведено аналіз відомих досліджень, пов’язаних із вивченням особливостей взаємодії автомобільного колеса з сипучим ґрунтом. На основі аналізу стану вивченості питання моделювання буксування автомобільного колеса, ...
 • Левківський, Олександр Анатолійович; Levkivskyi, О. (ЖДТУ, 2018)
  Головними територіальними функціями транзитних регіонів є інфраструктурні, в тому числі автосервісні функції – соціально-побутове обслуговування людей і транспортно-дорожній сервіс. Аналізуючи стійкий потік транспорту ...
 • Колодницька, Руслана Віталіївна; Kolodnytskа, R.V. (ЖДТУ, 2018)
  Внаслідок глобального потепління на планеті зростає роль використання альтернативних палив. Дизельне біопаливо (біодизель) зменшує викиди сажі у порівнянні з дизельним паливом і покращує баланс вуглекислого газу на планеті. ...
 • Герлици, Юрай; Кравченко, Екатерина Александровна; Хаусер, Владимир; Горбунов, Николай Иванович; Кравченко, Александр Петрович; Ткаченко, Виктор Петрович; Сапронова, Светлана Юрьевна; Herlici, J.; Kravchenko, K.; Hauser, V.; Gorbunov, N.; Kravchenko, O.; Tkachenko, V.; Sapronova, S. (ЖДТУ, 2018)
  Проанализированы и обобщены теоретические исследования по проблеме повышения силы тяги локомотива. Сложный характер процесса взаимодействия колесной пары с рельсовой колеёй, изменение параметров экипажа в процессе эксплуатации, ...
 • Shlapak, V.O.; Klimenko, I.V.; Davydova, I.V.; Tarasyuk, O.S.; Шлапак, В.О.; Клименко, І.В.; Давидова, І.В.; Тарасюк, О.С. (ЖДТУ, 2018)
  Аналіз виробництва щебеневої продукції показує, що виробничі підприємства цього продукту мають проблеми зі зберіганням відходів. Відвали відходів охоплюють величезні площі землі, які підходять для використання в сільському ...
 • Хоменчук, Олег Володимирович; Khomenchuk, O.V. (ЖДТУ, 2018)
  Підвищення механічних властивостей фібронабризкбетону шляхом вибору правильного матеріалу, діаметру та довжини фібр, дозволяє застосовувати цей матеріал як кріплення гірничих виробок або вибухостійке покриття різних ...
 • Стріха, Володимир Андрійович; Жуков, Сергій Олександрович; Соболевський, Руслан Вадимович; Strikha, V.A.; Zhukov, S.A.; Sobolevskyi, R.V. (ЖДТУ, 2018)
  Наведено відомості про основні геологічні, енергетичні та технологічні властивості торфу, а також запаси цієї сировини в Україні в цілому та в Рівненській області, зокрема. Визначено також перспективні й існуючі види ...
 • Леонець, Ірина Володимирівна; Сідоров, Олександр Миколайович; Янович, Дмитро Сергійович; Заруцький, Сергій Олександрович; Чала, Ольга Миколаївна; Leonets, I.V.; Sidorov, O.M.; Zarutsky, S.О.; Chala, O.M. (ЖДТУ, 2018)
  Антропогенна діяльність викликає забруднення повітря та є одним із основних факторів, що відповідає за розпад археологічних та історичних кам’яних па’яток. За останні два століття спостерігається швидке зростання темпів ...
 • Іськов, Сергій Станіславович; Соболевський, Руслан Вадимович; Iskov S.S.; Sobolevskyi R.V. (ЖДТУ, 2018)
  Видобування та обробка природного каменю супроводжується утворенням значної кількості відходів. При обробці природного каменю найбільша кількість відходів утворюється саме під час операції розпилювання сировинного блоку ...
 • Войтенко, Юрій Іванович; Кравець, Віктор Георгійович; Шукюров, Азер; Ган, Анатолій Леонідович; Коробійчук, Валентин Вацлавович; Voytenko, Yu.I.; Kravets, V.G.; Shukurov, A.; Han, A.L.; Korobiіchuk, V.V. (ЖДТУ, 2018)
  Представлено експериментальні дані та дано порівняння об’єму утворюваного кратера в металі при вибухах циліндричних і конічних накладних зарядів, пристроїв кумулятивної дії різної конструкції з кількох вибухових речовин: ...
 • Ципоренко, Віталій Валентинович; Ципоренко, Валентин Григорович; Чухов, Владислав Вікторович; Андреєв, Олександр Володимирович; Tsiporenko, V.V.; Tsiporenko, V.G.; Andreyev, O.V.; Chukhov, V.V. (ЖДТУ, 2018)
  На сьогодні пеленгування радіоелектронних засобів здійснюється в умовах складної електромагнітної обстановки, що швидко змінюється – з багатопроменевим поширенням радіовипромінювань, перекриванням за частотою корисного ...

View more