Електронний архів Державного університету «Житомирська політехніка»: Recent submissions

 • Shomko, D.V.; Shomko, V.V.; Davydova, I.V.; Шомко, Дарина Василівна; Шомко, Віта Вікторівна; Давидова, Ірина Володимирівна (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  У роботі досліджено стан лісових ресурсів Житомирської області; вивчено структуру лісового фонду; проаналізовано обсяги лісокористування та лісовідновлення в регіоні, виявлено основні причини незадовільного стану лісів. ...
 • Мамрай, Василь Васильович; Коробійчук, Валентин Вацлавович; Толкач, Олександ Миколайович; Шлапак, Володимир Олександрович; Mamray, V.V.; Korobiichuk, V.V.; Tolkach, O.M.; Shlapak, V.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Кожна технологія видобування блочного природного каменю має свої переваги і недоліки. Перспективними напрямами удосконалення технології видобування блочного каменю є поліпшення невибухових технологій, які не впливають на ...
 • Коробійчук, Валентин Вацлавович; Шамрай, Володимир Ігорович; Сидоров, Олександр Миколайович; Заруцький, Сергій Олександрович; Korobiichuk, V.V.; Shamrai, V.I.; Sidorov, O.M.; Zarutskyi, S.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Експериментально досліджувалися зразки з двох родовищ природного каменю, які розташовані в Україні. Випробування зразків гранітів проводилося високими температурами 300, 500, 700, 900 °С. Всі представлені зразки показують ...
 • Колодій, Марина Анатоліївна; Скиба, Галина Віталіївна; Толкач, Олександр Миколайович; Башинський, Сергій Іванович; Остафійчук, Неля Миколаївна; Kolodii, М.А.; Skyba, G.V.; Tolkach, O.М.; Bashynskyi, S.І.; Ostafiichuk, N.М. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Запропоновано спосіб вирішення складної технічної задачі з моделювання об’ємного напруженого стану для зразків крихких матеріалів, зокрема твердих гірських порід, з метою визначення границі міцності при всебічному стиску. ...
 • Москвін, Павло Петрович; Рудніцький, Валентин Анатолійович; Moskvin, P.P.; Rudnitskyi, V.A. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Розроблено конструкцію та модернізовано основні вузли обладнання для детонаційного напилення, що дозволяє проводити синтез напівпровідникових надтонких плівок. Модернізація установки проводилася з урахуванням особливостей ...
 • Манойлов, В’ячеслав Пилипович; Чухов, Владислав Вікторович; Каращук, Наталія Миколаївна; Manoilov, V.P.; Karashchuk, N.M.; Chukhov, V.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Досліджено електродинамічні характеристики антени у вигляді відкритого кінця прямокутного хвилеводу із частковим діелектричним заповненням (ЧДЗ) та штирем збудження. У антен у вигляді відкритого кінця прямокутного хвилеводу ...
 • Манойлов, В’ячеслав Пилипович; Дубина, Олександр Федорович; Мартинчук, Петро Петрович; Полещук, Іван Іванович; Manoilov, V.P.; Dubyna, O.F.; Poleschuk, I.I.; Martynchuk, P.P. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Проведено аналіз шумових характеристик оптико-електронних приймачів зображення на матричних фоточутливих ПЗЗ структурах зі стрічковою адресацією і їхнього впливу на роздільну здатність оптико-електронних датчиків зображення ...
 • Андреєв, Олександр Володимирович; Ципоренко, Віталій Валентинович; Андреєва, Євгенія Олександрівна; Рихальський, Олександр Ростиславович; Andreiev, O.V.; Tcyporenko, V.V.; Andreieva, Y.O.; Rykhalsky, O.R. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Для передачі аналогових мовних сигналів по каналах радіозв’язку у районах зі складним рельєфом місцевості широко використовується короткохвильовий діапазон. При цьому більшість засобів радіозв’язку використовують частотну ...
 • Безвесільна, Олена Миколаївна; Подчашинський, Юрій Олександрович; Bezvesilna, О.М.; Podchashinsky, Yu.О. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Розглянуто методи двовимірної цифрової фільтрації вихідного сигналу гравіметра, що входить до складу авіаційної гравіметричної системи. Результатом фільтрації є підвищення точності вимірювання прискорення сили тяжіння ...
 • Fomenko, Serhii Oleksandrovych; Loktikova, Tamara Mykolaivna; Kushnir, Nadia Oleksandrivna; Morozov, Andrii Vasyliovych; Фоменко, С.О.; Локтікова, Т.М.; Кушнір, Н.О.; Морозов, А.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  У статті представлено розробку багатофункціонального пристрою для інформаційно-управляючого телемеханічного комплексу із застосуванням сигнального мікроконтролера. Багатофункціональний пристрій забезпечує виконання трьох ...
 • Бенедицький, Василь Борисович; Коренівська, Оксана Леонідівна; Хоменко, Жанна Миколаївна; Benedytskyi, V.B.; Korenivska, O.L.; Khomenko, Zh.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Як відомо, основною причиною більшості летальних випадків є зупинка серця. Стаття присвячена актуальним питанням відновлення роботи серця – дефібриляції та побудови апаратури для її проведення. Описано роботу серця при ...
 • Полонський, Леонід Григорович; Середюк, Василь Сергійович; Тростенюк, Юрій Іванович; Кирилюк, Володимир Сергійович; Краснюк, Іван Іванович; Головня, Вячеслав Дмитрович; Попок, Ніколай Ніколаєвіч; Яновський, Валерій Анатолійович (ЖДТУ, 2019-04-25)
  Різець з механічним кріпленням різальної пластини, установленої у пазу та закріпленої за допомогою клина і гвинта, в якому бокова сторона паза, призначена для взаємодії з клином, виконана по відношенню до протилежної бокової ...
 • Андреєв, Олександр Володимирович; Мартинчук, Петро Петрович; Полещук, Іван Іванович; Хоменко, Микола Федорович (ЖДТУ, 2019-02-25)
  Об'єкт винаходу: «Пристрій приймання широкосмугових сигналів з лінійною частотною модуляцією». Галузь застосування: системи радіозв'язку. Суть винаходу: пристрій приймання широкосмугових сигналів з лінійною частотною ...
 • Безвесільна, Олена Миколаївна; Ткачук, Андрій Геннадійович; Чепюк, Ларіна Олексіївна (ЖДТУ, 2019-02-11)
  Тензометричний гравіметр, що містить пристрій (1) обчислення вихідного сигналу гравіметра та чутливий елемент (2), що розміщений у герметичному корпусі (3) та виконаний у вигляді вертикального тензометричного дроту (4), ...
 • Полонський, Леонід Григорович; Балицька, Наталія Олександрівна; Головня, Вячеслав Дмитрович; Махлайчук, Станіслав Георгійович; Симон, Роман Анатолійович; Хоменко, Інна Миколаївна; Лєбєдєв, Владімір Яковлєвіч (ЖДТУ, 2018-12-10)
  Різець з механічним кріпленням різальної пластини, установленої у пазу та закріпленої за допомогою клина і гвинта, в якому бокова сторона паза, призначена для взаємодії з клином, виконана по відношенню до протилежної бокової ...
 • Виговський, Георгій Миколайович; Громовий, Олексій Андрійович (ЖДТУ, 2018-11-26)
  Об'єкт винаходу: спосіб обробки деталей Галузь застосування: металлообробка, винахід може бути використаний при обробці різанням циліндричних зовнішніх та внутрішніх поверхонь деталей, деталей малої жорсткості та заготовок ...
 • Бенедицький, Василь Борисович; Мартинчук, Петро Петрович; Митрофанова, Тетяна Владиславівна; Нікітчук, Тетяна Миколаївна (ЖДТУ, 2018-11-12)
  Суть винаходу: Вимірювач електричного заряду, що складається з нерухомого вимірювального електроду, з'єднаного з вимірювальним підсилювачем, вихід якого під'єднаний до реєстратора через демодулюючий пристрій, рухомого ...
 • Колодій, Марина Анатоліївна; Скиба, Галина Віталіївна; Толкач, Олександр Миколайович; Башинський, Сергій Іванович; Остафійчук, Неля Миколаївна (ЖДТУ, 2018-10-25)
  . Конструкція касети в складі відцентрової установки, яка відрізняється тим, що зразки досліджуваних матеріалів в касетах в складі обертового ротора навантажуються рівномірно розподіленими силами інерції власних мас при ...
 • Бенедицький, Василь Борисович; Мартинчук, Петро Петрович; Коренівська, Оксана Леонідівна; Нікітчук, Тетяна Миколаївна (ЖДТУ, 2018-09-10)
  Об'єкт винаходу: аероіонний програмний мікрокулонометр. Галузь застосування: винахід належить до вимірювальної техніки і може бути використаний в метеорології, охороні здоров'я для вимірювання концентрації електричних ...
 • Черепанська, Ірина Юріївна; Безвесільна, Олена Миколаївна; Сазонов, Артем Юрійович (ЖДТУ, 2018-07-25)
  Інтелектуальна система вимірювання кутів, що містить привод (1) обертання, який механічно з'єднаний з предметним столом (2), що встановлений на обертовому пристрої (3), на якому жорстко закріплені кільцевий лазер (4) і ...

Search DSpace

Browse

My Account