Електронний архів Державного університету «Житомирська політехніка»: Recent submissions

 • Ратушний, С.М.; Ratushnyi, S.М. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2024)
  Стаття присвячена ідентифікації історичних передумов становлення та розвитку фінансового контролінгу. Визначено, що контролінг в цілому та фінансовий контролінг зокрема досліджений у межах різних функціональних економічних ...
 • Іванисько, Н.М.; Ivanysko, N.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2024)
  Стаття присвячена дослідженню питання сутності економічної категорії «фінансове забезпечення» в економічній літературі. Метою статті є дослідження та оцінка теоретичних підходів до визначення фінансового забезпечення для ...
 • Ohareva, N.M.; Grytsyshen, D.O.; Огарєва, Н.М.; Грицишен, Д.О. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2024)
  Стаття є аналітичним дослідженням розвитку шлюбно-сімейних відносин з часів незалежності України до сьогодення та їх вплив на демографічні процеси країни. З’ясовано як сімейні цінності впливають на збереження шлюбу та ...
 • Шумська, А.Р.; Шнир, І.В.; Shumska, A.R.; Shnyr, I.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2024)
  Сучасні реалії ведення бізнесу змушують підприємців формувати внутрішню управлінську інформаційну базу, яка дає можливість вчасно відслідковувати всі етапи у формуванні кінцевого продукту споживання. Сформовано основну ...
 • Нагірняк, М.Ф.; Nagirniak, M.F. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2024)
  Проаналізовано систему господарських операцій, пов’язаних з податковими витратами і податковими зобов’язаннями платників податків, та роль бухгалтерського обліку в їх відображенні. Встановлено, що податкові платежі є ...
 • Легенчук, С.Ф.; Серпенінова, Ю.С.; Lehenchuk, S.F.; Serpeninova, Yu.S. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2024)
  Обґрунтовано необхідність розробки теоретичних засад додаткового розкриття облікової інформації про соціальну та екологічну діяльність підприємства. Проаналізовано історичні аспекти застосування легітимаційної теорії в ...
 • Жиглей, І.В.; Лайчук, C.М.; Поліщук, І.Р.; Zhyhlei, I.V.; Laichuk, S.M.; Polishchuk, I.R. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2024)
  Проведено дослідження формування інформаційної індустрії в Україні та визначено місце застосування інформаційних технологій під час організації та ведення бухгалтерського обліку різними суб’єктами господарювання. Авторами ...
 • Юрківський, О.Й.; Юрківський, Й.М.; Юрківська, Л.Й.; Мороз, Ю.Ю.; Ратошнюк, Т.М.; Yurkivsky, O.Y.; Yurkivsky, Y.M.; Yurkivska, L.Y.; Moroz, Yu.Yu.; Ratoshniuk, T.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2024)
  Ринок хмелю та його розвиток суттєво впливає на ринок пива Китаю. Як лідер світового виробництва пива Китай приділяє значну увагу виробництву хмелю належної якості та кількості з врахуванням міжнародних вимог для збільшення ...
 • Свірко, С.В.; Довгалюк, В.В.; Тростенюк, Т.М.; Svirko, S.V.; Dovhalyuk, V.V.; Trosteniuk, T.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2024)
  Євроінтеграційні процеси в Україні набули фінальної активізації, що вимагає найскорішого вирішення всієї сукупності завдань, поставлених Європейським Союзом перед Україною. В контексті формування дієвої, вітчизняної системи ...
 • Грищенко, Я.С.; Hryshchenko, Ya.S. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2024)
  Військовий альянс AUKUS між Австралією, Великобританією та Сполученими Штатами Америки спрямований на поглиблення військової, промислової та інноваційної інтеграції, щоб зберегти технічну перевагу над такими конкурентами, ...
 • Грабчук, І.Л.; Власюк, Т.О.; Hrabchuk, I.L.; Vlasiuk, T.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2024)
  Важливим аспектом протидії фінансування міжнародного тероризму є розвиток системи фінансового моніторингу, яка має на меті виявлення, запобігання та припинення фінансових потоків, які використовуються для підтримки ...
 • Вигівський, Д.М.; Vyhivskyi, D.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2024)
  Світова безпека напряму залежить від оборонних витрат. Північноатлантичний альянс (НАТО) формує систему колективної безпеки, але при цьому не має власних збройних сил. У статті досліджено базові принципи функціонування ...
 • Тарасюк, О.В.; Tarasiuk, O.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2024)
  Досліджено питання генезису формування моделей управління змінами в організації. В умовах воєнного стану в Україні найбільш актуальними HR-пріоритетами компаній є управління робочим навантаженням (57 %), підтримка та ...
 • Тарасюк, Г.М.; Чагайда, А.О.; Tarasiuk, H.М.; Chahaida, A.О. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2024)
  У статті проведено аналіз впливу харчування на здоров’я людини та впливу на це послуг харчування. Важливим для виживання людей та їх здоров’я є складання раціону з широкого спектра потенційних продуктів, до складу яких, ...
 • Полянська, А.С.; Polianska, A.S. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2024)
  У статті розглянуто підходи до трактування понять «проєкт» та «міжнародний проєкт», визначено типові класифікації проєктів, наведено ряд особливостей та елементів проєкту, визначено основні етапи реалізації міжнародного ...
 • Біляк, Т.О.; Biliak, T.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2024)
  У статті досліджено процес формування та розвитку сучасної асортиментної концепції торговельних підприємств. Визначено, що вивчення науково-методичних та прикладних аспектів розвитку сучасної асортиментної концепції ...
 • Обіход, С.В.; Obikhod, S.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2024)
  Досліджено інноваційні підходи до управління персоналом як фактор конкурентоспроможності суб’єкта господарювання в умовах глобальної нестабільності. Розглянуто та проаналізовано результати досліджень, які підкреслюють ...
 • Барановська, Т.В. (Житомир: ТОВ «Видавничий дім “Бук-Друк”», 2023)
  Монографія присвячена вирішенню актуального наукового завдання – обґрунтуванню теоретичних та практичних положень розвитку кримінального права та кримінології щодо запобігання та протидії кримінальним правопорушенням проти ...
 • Оксютович, М.О. (Житомир: Державний університет "Житомирська політехніка", 2024)
  Зміст посібника охоплює широкий перелік тем, включаючи психологічні аспекти свідчення, експертизу, психологічні аспекти кримінальної відповідальності та інші ключові моменти взаємодії юриспруденції та психології. Докладно ...
 • Петрук, А.О. (Житомир: Вид. ПП «Рута», 2024)
  Монографія присвячена комплексному дослідженню, поглибленню теоретичних засад, розширенню методичного інструментарію та формуванню організаційних положень щодо забезпечення фінансової стабільності комерційних банків із ...

Search DSpace

Browse

My Account