Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/958
Title: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ
Other Titles: Accounting as a Tool of Information Support of Controlling system
Authors: Брохун, Наталія Степанівна
Brokhun, N.S.
Keywords: бухгалтерський облік
контролінг
координація
інформаційна система управління
інформаційні потоки
організація бухгалтерського обліку
accounting
controlling
coordination
information system of management
information flows
accounting organization
Issue Date: 13-Oct-2010
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
Abstract: Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення облікового забезпечення системи контролінгу, що сприятиме підвищенню дієвості та ефективності управління в частині розробки альтернативних рішень для виконання завдань підприємства. Виокремлено етапи розвитку системи контролінгу та визначено передумови його історичного формування, з’ясовано причини існуючих протиріч у тлумаченні даної категорії. Удосконалено трактування контролінгу як системи, яка забезпечує координацію інформаційних підсистем системи управління, та уточнено теоретичні складові системи контролінгу (предмет, об’єкти, мету та завдання). Встановлено вимоги системи контролінгу до бухгалтерського обліку як інструмента його інформаційного забезпечення. Обґрунтовано взаємозв’язок бухгалтерського обліку та контролінгу. Визначено складові організації бухгалтерського обліку в умовах функціонування системи контролінгу. Запропоновано в частині технологічної складової організації бухгалтерського обліку порядок формування внутрішніх звітів та графіків їх документообігу. На основі теорії ієрархічних багаторівневих систем запропоновано методи контролінгу та визначений взаємозв’язок бухгалтерського обліку й контролінгу на рівні реалізації здійснення методів. З’ясовано особливості комп’ютеризації системи контролінгу та сформульовано критерії вибору комп’ютерного програмного забезпечення при впровадженні системи контролінгу на підприємстві. Розроблено методичний підхід до комплексної оцінки ефективності впровадження та функціонування контролінгу на основі розробки кількісних та якісних показників.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/958
Appears in Collections:Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brokhun.pdf566.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.