EZTUIR
Electronic Zhytomyr State Technological University Institutional Repository

Research of environmentally-friendly utilization methods of the crushed stone waste on granite quarries

Show simple item record

dc.contributor.author Levytskyi, Volodymyr Hryhorovych
dc.contributor.author Tolkach, Oleksandr Mykolaiovych
dc.contributor.author Левицький, В.Г.
dc.contributor.author Толкач, О.М.
dc.date.accessioned 2018-02-12T08:41:40Z
dc.date.available 2018-02-12T08:41:40Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7316
dc.description.abstract Аналіз діяльності каменевидобувних підприємств показує невисоку конкурентоспроможність щебеневої продукції. Для підвищення якості щебеню і виробництва фракцій європейського стандарту необхідне використання нових технологій і обладнання. Основними відходами щебеневих кар’єрів є відсіви, високий відсоток виходу яких зумовлений застарілістю обладнання і неправильно підібрані технологічні параметри процесу дроблення. Відсіви зберігаються у відвалах, які займають великі площі і негативно впливають на екологію району виробництва. В листопаді 2017 р. Уряд України ухвалив Національну стратегію управління відходами до 2030 р., основною метою якої є розроблення стратегії збалансованого використання мінеральної сировини і впровадження міжнародних стандартів на національному рівні. Тому проблема комплексного використання і переробки відходів каменевидобувних підприємств з отриманням якісного вторинного продукту є актуальною. У публікації наведено обсяги утворення гранітного відсіву щебеневими кар’єрами, його властивості та основні напрямки утилізації. Розглянуто екологічний вплив відвалів відсіву, зокрема гранітного пилу, на природне середовище і людину, стратегії використання безвідходних технологій і екологічні особливості вторинної переробки гранітного відсіву. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ.Серія: Технічні науки;2(80)Т.1
dc.subject сrushed granite waste uk_UA
dc.subject crushed stone quarries uk_UA
dc.subject stone dust uk_UA
dc.subject waste recycling uk_UA
dc.subject granite waste uk_UA
dc.subject гранітний відсів uk_UA
dc.subject щебеневі кар’єри uk_UA
dc.subject кам’яний пил uk_UA
dc.subject утилізація відходів uk_UA
dc.subject гранітні відходи uk_UA
dc.title Research of environmentally-friendly utilization methods of the crushed stone waste on granite quarries uk_UA
dc.title.alternative Дослідження екологічно безпечних способів утилізації відходів щебеневих гранітних кар’єрів uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The analysis of activity of stone-mining enterprises shows the low competitiveness of crushed stone products Upgrading the quality of crushed stone and production of the European standard fractions requires to use of new technologies and equipment. The main waste of crushed stone pits is сrushed granite waste, which high percent of an exit is caused by outdated equipment and incorrectly selected technological parameters of the crushing process. Crushed-granite waste is stored in dumps which occupy large areas and negatively effect on production area ecology. In November 2017, the Government of Ukraine accepted the National Waste Management Strategy until 2030, the main aim of it is develop a strategy of the mineral raw materials balanced use and international standards introduction at the national level. Therefore, the problem of complex utilization and recycling of waste from stone-mining enterprises with receiving a qualitative secondary product is relevant. The publication presents the сrushed granite waste volumes by crushed stone pit, its properties and main directions of utilization. The ecological influence of waste dumps, in particular granite dust, on the environment and human, the strategy of using non-waste technologies and ecological features of сrushed granite waste secondary processing are considered. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account