Electronic Repository

ЗВ’ЯЗОК МІКРОРЕЛЬЄФУ ПОВЕРХОНЬ ПАР ТЕРТЯ З ІНТЕНСИВНІСТЮ ЇХ ЗНОШУВАННЯ ПРИ НЕСТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Show simple item record

dc.contributor.author Лоєв, В.Ю.
dc.contributor.author Лещенко, Б.М.
dc.contributor.author Тимощук, А.М.
dc.contributor.author Loev, V.Yu.
dc.contributor.author Leschenko, B.M.
dc.contributor.author Leschenko, B.M.
dc.date.accessioned 2017-06-29T07:05:37Z
dc.date.available 2017-06-29T07:05:37Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6967
dc.description.abstract В статті на відміну від попередніх публікацій, пов’язаних з мікрорельєфом поверхонь пар тертя, досліджується взаємодія поверхонь деталей, що мають різноманітний або однаковий, повністю чи частково регулярний, мікрорельєф поверхонь ковзання, а також різні або однакові параметри шорсткості, що дає можливість, залежно від призначення поверхонь деталей, умов навантаження, змащування тощо, досягати мінімального часу їх припрацювання та подальшої мінімізації інтенсивності зношування. Передбачаються подальші експериментальні дослідження при різних матеріалах пар тертя, що застосовуються для напрямних обладнання різного призначення, з метою визначення оптимальних параметрів і рельєфу спряжених поверхонь, а також способів їх обробки із забезпеченням виконання вимог нормативних документів стосовно твердості і шорсткості поверхонь деталей машин і механізмів, в наведених у відповідних державних стандартах. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ. Серія : Технічні науки;1(79)
dc.subject шорсткість uk_UA
dc.subject рельєф мікронерівностей uk_UA
dc.subject інтенсивність зношування uk_UA
dc.subject змащувальна плівка uk_UA
dc.subject маслоємність uk_UA
dc.subject точність uk_UA
dc.subject roughness uk_UA
dc.subject microscopic relief uk_UA
dc.subject intensity of wear uk_UA
dc.subject lubricating film uk_UA
dc.subject oil consumption uk_UA
dc.subject equilibrium roughness uk_UA
dc.subject precision uk_UA
dc.title ЗВ’ЯЗОК МІКРОРЕЛЬЄФУ ПОВЕРХОНЬ ПАР ТЕРТЯ З ІНТЕНСИВНІСТЮ ЇХ ЗНОШУВАННЯ ПРИ НЕСТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ uk_UA
dc.title Connection between surface microrelief of friction pairs and intensity of their attrition in non-stationary exploitation conditions en
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten Comparing with the previous publications related to surface microrelief of friction pairs, this article focuses on investigation of workpiece surface interaction having different or similar, fully or partially regular slide surface microrelief and different or similar finish parameters. These parameters give an opportunity to spend minimum time for their bedding and further minimization of attrition intensitydependending on surface parts application, conditions of loading, lubrication etc. Further experimental investigations presuppose different friction pair materials, applied for guide equipment of different functionality with the aim of optional parameters and mating surface relief specification; also the ways for their processing in regard of meeting normative document requirements on hard and finish surfaces of machinery parts and mechanisms reported in related state standards. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account