Electronic Repository

МОДИФІКУВАННЯ СТАЛІ 35ГЛ ІМПУЛЬСНИМ СТРУМОМ ПРИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ

Show simple item record

dc.contributor.author Жбанова, О.М.
dc.contributor.author Саітгареєв, Л.Н.
dc.contributor.author Бялік, Г.А.
dc.contributor.author Скідін, І.Е.
dc.contributor.author Zhbanova, O.M.
dc.contributor.author Saithareiev, L.N.
dc.contributor.author Bialik, H.A.
dc.contributor.author Skidin, I.E.
dc.date.accessioned 2017-06-27T10:46:27Z
dc.date.available 2017-06-27T10:46:27Z
dc.date.issued 2017-05-29
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6965
dc.description.abstract Розглянуто метод електроімпульсного модифікування розплаву сталі 35ГЛ струмом змінної полярності з тривалістю імпульсів більше 10-3с в межах частоти 5-33 Гц, скважності 5–24 меандрів, сили 30–40 А, при напрузі 180–240 В при кристалізації, який дозволяє отримувати якісні виливки сталі марки 35 ГЛ. Показано, що електроімпульсна обробка розплаву покращує структуру і зменшує фізичну неоднорідність виливків, а також підвищує швидкість розчинення металевих домішок та інших компонентів в розплаві, що забезпечує дрібнокристалічну структуру та підвищує гомогенність металу, зменшує розмір карбідів марганцю, знижує вміст газів і неметалічних включень. Модифікування сталі 35 ГЛ імпульсним струмом при кристалізації розплаву призводить до підвищення фізико-механічних властивостей гартованої сталі: збільшення межі текучості на 30 %, межі міцності на 7 %, відносного подовження на 1,5 %, відносного звуження на 2 %, ударної в’язкості на 20 %. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ. Серія : Технічні науки;1(79)
dc.subject електроімпульсна обробка uk_UA
dc.subject конструкційна сталь uk_UA
dc.subject структура uk_UA
dc.subject кристалізація uk_UA
dc.subject неметалеві включення uk_UA
dc.subject фізична неоднорідність uk_UA
dc.subject структурна неоднорідність uk_UA
dc.subject карбіди марганцю uk_UA
dc.subject electro treatment uk_UA
dc.subject structural steel uk_UA
dc.subject structure uk_UA
dc.subject crystallization uk_UA
dc.subject nonmetallic inclusions uk_UA
dc.subject physical heterogeneity uk_UA
dc.subject structural heterogeneity uk_UA
dc.subject manganese carbides uk_UA
dc.title МОДИФІКУВАННЯ СТАЛІ 35ГЛ ІМПУЛЬСНИМ СТРУМОМ ПРИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ uk_UA
dc.title.alternative Modification of steel 35HL surge current during crystallization uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The method of electro steel melt modification 35HL variable polarity current pulses with a duration of more 10-3s frequency within the 5–33 Hz, 5–24 porosity meanders, strength 30–40 A at a voltage of 180–240V during crystallization, which allows to obtain high-quality castings 35HL steel grade.Show that electro melt processing improves the structure and reduces the physical heterogeneity of castings and increases the rate of dissolution of metallic impurities and other components in the melt, providing fine-grained structure and increases the homogeneity of metal carbides reduces the amount of manganese reduces gases and nonmetallic inclusions. Modifying steel 35HL pulse current during crystallization of the melt increases the physical and mechanical properties of tempered steel, increasing yield strength by 30%, the tensile strength at 7% elongation of 1,5% relative narrowing by 2%, toughness at 20%. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account