Electronic Repository

Особливості призначення посадок підшипників кочення та параметрів геометричної точності посадкових поверхонь валів і корпусів

Show simple item record

dc.contributor.author Adamenko, Yu.І.
dc.contributor.author Herasymchuk, О.М.
dc.contributor.author Kozachok, А.О.
dc.contributor.author Адаменко, Ю. І.
dc.contributor.author Герасимчук, О. М.
dc.contributor.author Козачок, А. О.
dc.date.accessioned 2017-06-27T09:23:14Z
dc.date.available 2017-06-27T09:23:14Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6964
dc.description.abstract Проаналізовано стандарти та методики щодо призначення посадок підшипників кочення з валами та корпусами на прикладі підшипника 6-208. Встановлені певні відмінності рекомендацій за ГОСТ 3325-85 «Подшипники качения. Поля допусков и технические требования к посадочным поверхностям валов и корпусов. Посадки» та за каталогами фірм-виробників підшипників кочення. Наведені фактори, що слід враховувати під час призначення посадки з натягом внутрішнього кільця підшипника з валом та посадки з зазором зовнішнього кільця з отвором корпусу. Розглянуто методи досягнення точності посадкових поверхонь валів та корпусів шляхом призначення допусків форми: допусків круглості, профілю поздовжнього перерізу, циліндричності та ін. Обмежити перекіс кілець підшипника можна у різний спосіб, призначивши на циліндричні посадкові поверхні та торцеві поверхні заплечиків відповідні допуски, а саме: допуски співвісності або повного радіального биття посадкових поверхонь, а також допуски перпендикулярності, торцевого биття і повного торцевого биття опорних торцевих поверхонь. Запропоновано розширити способи досягнення точності валів та корпусів залежно від серійності виробництва та метрологічного забезпечення підприємства. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ. Серія : Технічні науки;1(79)
dc.subject tolerance uk_UA
dc.subject rolling bearing uk_UA
dc.subject the mounting of the bearing uk_UA
dc.subject form tolerance of the shaf uk_UA
dc.subject form tolerance of the bore uk_UA
dc.subject the roughness of the mounting surface uk_UA
dc.subject підшипник кочення uk_UA
dc.subject допуск uk_UA
dc.subject посадка підшипника uk_UA
dc.subject допуски форми валу uk_UA
dc.subject шорсткість посадкової поверхні uk_UA
dc.subject допуски форми отвору uk_UA
dc.title Особливості призначення посадок підшипників кочення та параметрів геометричної точності посадкових поверхонь валів і корпусів uk_UA
dc.title.alternative PECULIARITIES OF ASSIGNMENT OF ROLLING BEARING MOUNTING AND PARAMETERS OF GEOMETRIC ACCURACY OF MOUNTING SURFACES OF SHAFTS AND FRAMES uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The standards and methods concerning assignment of rolling bearing fit with shafts and frames via example of bearing 6-208 are analyzed. We set certain differences of recommendations according to GOST 3325-85, "Rolling bearings. Tolerance zones and technical requirements to mounting surfaces of shafts and frames. Attachment" and by reference of rolling bearing manufacturers. The following factors should be taken into consideration when assigning the mounting with the tension the internal ring of the bearing with shaft and mounting with a gap in the outer ring with a housing bore. The methods of achieving accuracy of mounting surfaces of shafts and frames via form tolerance assignment: roundness tolerance, profile of longitudinal cut, cross section, cylindricity and others. It is possible to limit the bearing rings in different ways, for example appointing the cylindrical mounting surfaces and bead end surfaces the appropriate tolerances, namely: coaxiality tolerance or full radial beat of mounting surfaces, and also perpendicularity tolerance, butt beats and full butt beats of mounting end surfaces. We suggest to expand methods of achieving the accuracy of shafts and frames depending on seriation of production and production operations metrology support. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account