Electronic Repository

ОЦІНКА ЗМІНИ ДЕКОРАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО КАМЕНЮ ПРИ ОБРОБЦІ ХІМІЧНИМИ ТА МЕХАНІЧНИМИ СПОСОБАМИ

Show simple item record

dc.contributor.author Шамрай, В.І.
dc.contributor.author Шлапак, В.О.
dc.contributor.author Собко, Б.Ю.
dc.contributor.author Shamrai, V.I.
dc.contributor.author Shlapak, V.O.
dc.contributor.author Sobko, В.Y.
dc.date.accessioned 2017-01-11T08:29:29Z
dc.date.available 2017-01-11T08:29:29Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/5580
dc.description.abstract Важливим завданням, що стоїть перед каменеобробним підприємством, є керування декоративністю виробів з природного каменю. Серед цілого ряду різних способів, що дають можливість змінювати показники декоративності природного каменю, найбільш поширеним є полірування поверхні каменю. Тому в статті досліджуються методи обробки природного облицювального каменю, які впливають на блиск та світлоту, як показники декоративності. Встановлено закономірності зміни блиску та світлоти залежно від часу полірування оксидами хрому та алюмінію. Встановлено, що різні типи природного каменю за однакової обробки мають різні значення блиску та світлоти. Досліджений вплив хімічних просочувальних засобів на блиск і світлоту поверхні природного облицювального каменю та встановлено показники блиску і світлоти Покостівського гранодіориту, відповідно до його класифікації за кольоровим тоном. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки;3(78)
dc.subject імпрегнація uk_UA
dc.subject світлота каменю uk_UA
dc.subject полірування uk_UA
dc.subject природний камінь uk_UA
dc.subject Покостівський гранодіорит uk_UA
dc.subject impregnation uk_UA
dc.subject stone lightness uk_UA
dc.subject polishing uk_UA
dc.subject natural stone uk_UA
dc.subject Pokostivskiy granodiorite uk_UA
dc.title ОЦІНКА ЗМІНИ ДЕКОРАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО КАМЕНЮ ПРИ ОБРОБЦІ ХІМІЧНИМИ ТА МЕХАНІЧНИМИ СПОСОБАМИ uk_UA
dc.title.alternative Evaluation of changes of decorative parameters of natural facing stone by processing of chemical and mechanical methods uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten An important task of stone enterprise is management of decorative production made of natural stone. Among a number of different ways, the most common is the polishing of the stone which changing the parameters of decorative natural stone,. Therefore, the article studies methods of processing natural facing stone that affect the gloss and lightness as decorative figures. The regularities of gloss and lightness changes depending on the time polishing chrome and aluminium oxides were established. It was established that the different types of natural stone with the same textured processing have different values of gloss and lightness. The influence of chemical impregnating means to gloss and lightness of natural facing stone surface was studied and the parameters of gloss and lightness of Pokostivskiy granodiorite, according to its classification of color tone. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account