Electronic Repository

ДО ПИТАННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ДАЛЬНОСТІ ВИДИМОСТІ ДОРОЖНІХ ОБ’ЄКТІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННІ АВТОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДТП

Show simple item record

dc.contributor.author Кужель, В.П.
dc.contributor.author Kuzhel, V.P.
dc.date.accessioned 2016-12-05T08:24:13Z
dc.date.available 2016-12-05T08:24:13Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/5307
dc.description.abstract Проаналізовано проблеми виникнення дорожньо-транспортних пригод (ДТП) в темну пору доби, проблеми визначення дальності видимості дорожнього об’єкта в умовах неточності та невизначеності вихідних даних за існуючими методиками. Запропонована методика та експертна програма для визначення дальності видимості об’єктів дорожньої обстановки в світлі автомобільних фар. Застосування експертної програми дозволяє удосконалити проведення автотехнічних експертиз, за рахунок автоматизації визначення дальності видимості об’єктів на дорозі з можливістю використання нечіткої експертної інформації, що зменшує час, який витрачається експертом-автотехніком для поглибленого аналізу пригоди, допиту учасників пригоди та очевидців, а також для проведення натурного слідчого експерименту з залученням висококваліфікованих фахівців. Застосування запропонованої програми також дасть змогу покращити якість проведення автотехнічних експертиз ДТП, що сталися в темну пору, також за рахунок підвищення об’єктивності прийняття рішення експертом. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки;2(77)
dc.subject видимість uk_UA
dc.subject темна пора доби uk_UA
dc.subject ДТП uk_UA
dc.subject дорожній об’єкт uk_UA
dc.subject автотехнічна експертиза uk_UA
dc.subject методика uk_UA
dc.subject автоматизація uk_UA
dc.subject експертна програма uk_UA
dc.subject visibility uk_UA
dc.subject dark time uk_UA
dc.subject accidents uk_UA
dc.subject road facility uk_UA
dc.subject autotechnical expertise uk_UA
dc.subject method uk_UA
dc.subject automation expert program uk_UA
dc.title ДО ПИТАННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ДАЛЬНОСТІ ВИДИМОСТІ ДОРОЖНІХ ОБ’ЄКТІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННІ АВТОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДТП uk_UA
dc.title.alternative On the issue of automation the road objects visibility distance determining during road accident technical expertise uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The problems of traffic accidents occurrence during the nighttime, problems determine the road subject visibility distance of under uncertainty and uncertainty of baseline data on existing methods are analyzed. The technique and expert application for determining the road conditions visibility distance in the light of car headlights. Application expert program enables improved application of technical expertise by automating determine the visibility distance of objects on the road with the possibility of using fuzzy expert information, which reduces the time spent expert analysis for adventure, questioning witnesses and to investigation of field experiment involving highly qualified specialists. The use of the proposed program will also help to improve the quality of autotechnical accident expertise that occurred at night-time, also by increasing the objectivity of expert decisions. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account