Electronic Repository

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ БІОЛОГІЧНИМИ РЕСУРСАМИ ЗЕМЛІ

Show simple item record

dc.contributor.author Овезгельдиєв, Ата Оразгельдийович
dc.contributor.author Прилипко, Олександр Іванович
dc.contributor.author Ovezgheldyiev, А.О.
dc.contributor.author Prylypko, О.І.
dc.date.accessioned 2016-08-17T11:06:47Z
dc.date.available 2016-08-17T11:06:47Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4609
dc.description.abstract Здійснено класифікацію та короткий інформаційний опис всіх основних організацій, інститутів і спільнот, що займаються питаннями дослідження або вирішення проблем глобального потепління клімату, збереження екології навколишнього середовища та біосфери Землі. Всі ці організації, інститути і спільноти систематизовано за статусами: міжнародні, регіональні, національні та інші. У їх інформаційному описі вказано: назви українською та англійською мовами, інтернет-адреси, кількість країн-членів, місцезнаходження штаб-квартири, мета та основні напрямки діяльності, а також стан і статус зв’язків з Україною. Запропоновано створення єдиної інформаційної бази даних всіх цих установ про стан біологічних ресурсів нашої планети. Розглянуто основні на даний момент проблеми України в питаннях збереження біорізноманіття та охорони навколишнього середовища. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ. Серія : Технічні науки;1(76)
dc.subject інформація uk_UA
dc.subject управління uk_UA
dc.subject моделі uk_UA
dc.subject прийняття рішень uk_UA
dc.subject біоресурси uk_UA
dc.subject ресурси uk_UA
dc.subject довкілля uk_UA
dc.subject клімат uk_UA
dc.subject екологічні організації uk_UA
dc.subject інститути uk_UA
dc.subject природоохоронні організації uk_UA
dc.subject information uk_UA
dc.subject management uk_UA
dc.subject models uk_UA
dc.subject decision-making uk_UA
dc.subject bio-resources uk_UA
dc.subject resources uk_UA
dc.subject environment uk_UA
dc.subject climate uk_UA
dc.subject environmental organizations uk_UA
dc.subject institutions uk_UA
dc.subject nature protection organizations uk_UA
dc.title ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ БІОЛОГІЧНИМИ РЕСУРСАМИ ЗЕМЛІ uk_UA
dc.title.alternative Information support of the processes of organizational management of the earth’s biological resources uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The paper offers the classification of information and a brief description of all major organizations, institutions and communities involved in the study or solving problems of global warming, the preservation of the environment and ecology of the Earth's biosphere. All the organizations, institutions and communities are organized by statuses: international, regional, national, and others. Their information description specifies the name in Ukrainian and English languages, internet addresses, the number of member states, the location of the headquarters, the purpose and main activities, as well as the condition and status of relations with Ukraine. It is proposed to create a unified information database of all these agencies on the status of biological resources of our planet Earth. We considered the principal Ukraine's problems in biodiversity conservation and environmental protection for now. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account