Electronic Repository

КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ З ГРАНОДІОРИТУ ЗА ДОПОМОГОЮ РІЗНИХ МЕТОДІВ ПОЛІРУВАННЯ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ

Show simple item record

dc.contributor.author Шамрай, Володимир Ігорович
dc.contributor.author Shamrai, V.I.
dc.date.accessioned 2016-06-27T08:56:35Z
dc.date.available 2016-06-27T08:56:35Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4313
dc.description.abstract Розкриваються методи керування відтінками світлоти природного каменю як одного з показників його декоративності. Керування якісними показниками готової продукції з природного каменю має базуватися як на технології обробки каменю, так і на проектуванні готової продукції в об’єктах архітектури та будівництві. Керування якістю готової продукції з гранодіориту виконується на основі раніше визначеного авторами механізму регулювання світлоти каменю відповідно до типів Покостівського гранодіориту, між якими проводиться регулювання, для забезпечення мінімальної відмінності між різними за світлотою каменями. Встановлено межі керування відтінками світлоти Покостівського гранодіориту при його механічній обробці та при обробці хімічними просочувальними засобами. В подальшому слід встановити термін збереження якісних показників з допустимою різницею відмінностей для різних типів Покостівського гранодіориту залежно від впливу агресивного середовища. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ. Серія : Технічні науки;4(75)
dc.subject імпрегнація uk_UA
dc.subject світлота каменю uk_UA
dc.subject полірування uk_UA
dc.subject природний камінь uk_UA
dc.subject Покостівський гранодіорит uk_UA
dc.subject природний облицювальний камінь uk_UA
dc.subject керування кольоровим тоном природного каменю uk_UA
dc.subject impregnation uk_UA
dc.subject stone lightness uk_UA
dc.subject polishing uk_UA
dc.subject Pokostivskiy granodiorite uk_UA
dc.subject natural facing stone uk_UA
dc.subject management of colored tone of natural stone uk_UA
dc.title КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ З ГРАНОДІОРИТУ ЗА ДОПОМОГОЮ РІЗНИХ МЕТОДІВ ПОЛІРУВАННЯ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ uk_UA
dc.title.alternative Quality management of finished products made with granodiorite using different methods of polishing natural stone uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The article describes management methods of lightness shades of natural stone as one of indicators of its decorativeness. The management of quality indicators of finished products made of natural stone should be based both on the technology of stone, and the finished product design in architecture and construction sites. Quality management of finished goods made of granodiorite is based on a previously defined by author the mechanism of lightness stone regulating according to the types of Pokostivskiy granodiorite, regulated to ensure minimal differences between different types of stones. The limits of management of lightness shades of Pokostivskiy granodiorite after mechanical processing and the processing of chemical impregnating agents were established. In the future, the preservation term of quality indicators of permissible differences for different types of Pokostivskiy granodiorite depending on the effect of corrosive environment should be set. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account