Electronic Repository

ВИЯВЛЕННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ АКУСТИЧНИХ ТА РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ

Show simple item record

dc.contributor.author Даник, Ю.Г.
dc.contributor.author Пулекo, І.В.
dc.contributor.author Бугайов, М.В.
dc.contributor.author Danyk, Y.G.
dc.contributor.author Puleko, I.V.
dc.contributor.author Bougaiov, М.V.
dc.date.accessioned 2016-03-21T13:23:42Z
dc.date.available 2016-03-21T13:23:42Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2145
dc.description.abstract Проблема виявлення безпілотних літальних апаратів (БПЛА) пов’язана з їх низькою помітністю як в електромагнітному, так і в акустичному діапазонах довжин хвиль. Перспективним напрямком вирішення даної проблеми є комплексування інформації, що надходить по каналах різної фізичної природи. Оскільки сигнали як в акустичному, так і в радіолокаційному діапазонах модулюються частотою обертання ротора (колінвала) двигуна, то з’являється можливість сумісної обробки цих сигналів. Метою досліджень є розробка методу виявлення БПЛА на основі аналізу їх сигнатур в акустичному та радіолокаційному діапазонах. Для виявлення сигналів акустичного випромінювання БПЛА на максимальній відстані необхідно проводити гармонічний аналіз прийнятого сигналу. Для цього побудовано двоканальну кореляційну схему виявлення, в якій як опорний сигнал використано сигнали «гвинтової» модуляції БПЛА. Оскільки акустичний сигнал можна представити у вигляді суми гармонік з кратними частотами і невідомими випадковими початковими фазами, а відбиті від лопатей гвинта радіосигнали через жорсткість структури його елементів мають когерентну структуру, необхідно проводити кореляційну квадратурну обробку. Шум, що надходить на вхід схеми обробки як по радіолокаційному, так і по акустичному каналах, некорельований через свою випадкову природу. Це дає змогу виявляти з високим рівнем ймовірності нерухомі БПЛА за наявності як пасивних перешкод, так і гармонічних акустичних сигналів, не пов’язаних з шумом БПЛА. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки;4(71)
dc.subject акустичний портрет БПЛА uk_UA
dc.subject «гвинтова» модуляція uk_UA
dc.title ВИЯВЛЕННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ АКУСТИЧНИХ ТА РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ uk_UA
dc.title.alternative Unmanned aerial vehicles detection based on analysis of acoustic and radar signals uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account