Ласкаво просимо до електронного архіву Державного університету «Житомирська політехніка»

З усіх питань, будь ласка, звертатися на e-mail lib_olga@ztu.edu.ua

Сообщества DSpace

Recently Added

 • Андрушків, Б.М.; Тарасюк, Г.М.; Кирич, Н.Б.; Ульянченко, Ю.О.; Пешко, А.В.; Погайдак, О.Б.; Andrushkiv, B.M.; Tarasiuk, H.M.; Kyrych, N.B.; Ulianchenko, Yu.O.; Peshko, A.V.; Pohaidak, O.B. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  В умовах вступу нашої держави асоційованим членом Європейського Союзу, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій земельний чинник може стати важелем пожвавлення соціально-економічних відносини, стабільності економіки, ...
 • Ущаповський, Ю.В.; Ushchapovskyi, Yu.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  У роботі здійснено ретроспективний аналіз з позицій сучасного інституціоналізму формальних інституцій та інституційного порядку у працях представників Київської економічної школи ХІХ ст.: Миколи Бунге, Афіногена Антоновича ...
 • Олійник, Оксана Вікторівна; Мостенська, Тетяна Леонідівна; Тарасюк, Галина Миколаївна; Чагайда, Андрій Олегович; Оliinyk, О.V.; Mostenska, T.L.; Tarasiuk, H.M.; Chahaida, A.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  На сьогоднішній день невпинно зростає кількість споживачів, яких не влаштовує одноманітність стандартних готелів, і при плануванні відпочинку вони звертають особливу увагу на екологічні аспекти подорожей і розміщення, ...
 • Євдокимов, В.В.; Грицишен, Д.О.; Свірко, С.В. (Житомир: вид-во ФОП "О.О.Євенок", 2017)
  Підручник розрахований на студентів бакалаврського і магістерського рівня підготовки за напрямом «Облік та оподаткування» та «Публічне управління та адміністрування», посадових і службових осіб державних органів законодавчої ...
 • Соболевський, Р.В.; Мамрай, В.В.; Коробійчук, В.В.; Криворучко, А.О.; Шлапак, О.В.; Sobolevskyi, R.V.; Mamray, V.V.; Korobiichuk, V.V.; Kryvoruchko, A.O.; Shlapak, V.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Однією з головних особливостей при розробці родовищ природного облицювального каменю є вимога збереження монолітності блоків, які видобуваються, та їх декоративних властивостей, забезпечення правильної геометричної їх ...

View more