Бібліотека

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Ткач, І.О.; Сергійчук, Н.М. ("Житомирська політехніка", 2021-12)
  В покажчик ввійшли матеріали про наукову, педагогічну діяльність та основні друковані праці доктора технічних наук, професора кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. професора М. Т. Бакка Державного університету ...
 • Сергійчук, Н.М. ("Житомирська політехніка", 2020-12)
  В покажчик ввійшли матеріали про наукову, педагогічну, адміністративну діяльність та основні друковані праці доктора економічних наук, професора, завідуючої кафедри фінансів і кредиту Державного університету "Житомирська ...
 • Сергійчук, Н.М. (ЖДТУ, 2018-05)
  В покажчик ввійшли матеріали про наукову, педагогічну діяльність та основні друковані праці доктора технічних наук, професора кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій ім. проф. Б.Б. Самотокіна Житомирського ...
 • Unknown author (ЖДТУ, 2017)
  Книга присвячена пам’яті відомого вченого, одного з визнаних лідерів у створенні засад інтеграції вищої школи України у світовий освітянський простір. Висвітлені основні етапи життя, наукової, науково-організаційної, ...
 • Ткач, І.О.; Сергійчук, Н.М. (ЖДТУ, 2017-09)
  В покажчик ввійшли матеріали про наукову, педагогічну діяльність та основні друковані праці доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувача кафедри екології Житомирського державного технологічного університету ...
 • Ткач, І.О.; Сергійчук, Н.М. (ЖДТУ, 2017)
  В покажчик ввійшли матеріали про наукову, педагогічну, міжнародну діяльність та основні друковані праці доктора біологічних наук, професора кафедри екології гірничо-екологічного факультету Житомирського державного ...
 • Ткач, І.О.; Сергійчук, Н.М. (ЖДТУ, 2017-05)
  В покажчик ввійшлі матеріали про наукову, педагогічну, міжнародну наукову діяльність та основні друковані праці доктора економічних наук, завідуючої кафедри міжнародної економіки Житомирського державного технологічного ...
 • Ткач, І.О.; Сергійчук, Н.М. (ЖДТУ, 2017-05)
  Покажчик містить біографічні дані про основні етапи життя і діяльності та основні друковані праці доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри обліку і аудиту Житомирськоого державного технологічного університету ...
 • Ткач, Ірина Олександрівна; Сергійчук, Наталія Миколаївна (ЖДТУ, 2017-04)
  В покажчик ввійшли матеріали про наукову, педагогічну, громадську діяльність та основні друковані праці відомого вченого в галузі техніки НВЧ і радіовимірювань, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри ...
 • Ткач, І.О.; Сергійчук, Н.М. (ЖДТУ, 2017-03)
  В покажчик ввійшли матеріали про наукову, педагогічну діяльність та основні друковані праці доктора технічних наук, професора, завідуючого кафедри комп'ютеризованих систем управління та автоматики Подчашинського Юрія ...
 • Ткач, Ірина Олександрівна; Сергійчук, Наталія Миколаївна (ЖДТУ, 2017-02)
  В покажчик ввійшли матеріали про наукову, педагогічну, громадську діяльність та основні друковані праці доктора економічних наук, доцента, завідуючого кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування ...
 • Ткач, Ірина Олександрівна; Сергійчук, Наталія Миколаївна (ЖДТУ, 2017-02)
  У покажчику представлені матеріали, які відображають життєвий шлях, наукову, педагогічну, управлінську діяльність та основні друковані праці доктора технічних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи України, ...
 • Ткач, І.О.; Сергійчук, Н.М. (ЖДТУ, 2017-01)
  В покажчик ввійшли матеріали про наукову, педагогічну діяльність та основні друковані праці доктора технічних наук, заслуженого професора ЖДТУ, відомого вченого в галузі інформатики та комп'ютерного моделювання, завідуючого ...
 • Сергійчук, Наталія Миколаївна (ЖДТУ, 2017-01)
  В покажчик ввійшли матеріали про наукову, педагогічну діяльність та основні друковані праці Академіка Академії економічних наук України, доктора економічних наук, професора, завідуючої кафедри менеджменту організацій і ...
 • Ткач, Ірина Олександрівна; Сергійчук, Наталія Миколаївна (ЖДТУ, 2016-12)
  В покажчик ввійшли матеріали, які відображають життєвий шлях, наукову, педагогічну діяльність та основні друковані праці відомого фахівця з гірничої справи, доктора технічних наук, професора, зав. кафедрою геотехнології ...