Ласкаво просимо до електронного архіву Державного університету «Житомирська політехніка»

З усіх питань, будь ласка, звертатися на e-mail lib_olga@ztu.edu.ua

Фонди

Recently Added

 • Вінічук, М.М. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Мета практикуму допомогти студентам екологічних спеціальностей краще засвоїти знання з курсу “Метеорологія та кліматологія”. У практикумі подано опис, будову, та принципи роботи ряду метеорологічних приладів, що використовуються ...
 • Герасимчук, О.Л.; та ін. (Вид. О.О.Євенок, 2019)
  Монографія є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми моделювання професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграційних процесів; результатом діяльності наукової школи "Професійна підготовка фахівців в умовах ...
 • Єльнікова, Т.О.; Подчашинський, Ю.О. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  У монографії розроблено та досліджено методи вимірювання геометричних параметрів фітопланктону за його відеозображеннями. На цій основі створено математичні моделі та досліджено процеси розвитку фітопланктону у водоймах. ...
 • Малинівська, Л.І.; Давиденко, Ю.Г. (Видавець, О.О.Євенок, 2017)
  В посібнику розглянуті питання підготовки і проведення «Дня цивільного захисту» та комплексного об’єктового тренування у середніх навчальних закладах освіти як єдиного заходу практичної перевірки рівня набутих учнями та ...
 • Скиба, Г.В. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  У навчальному посібнику в скороченій формі висвітлені основні закони і положення загальної хімії, курс якої викладається у закладах вищої освіти для нехімічних спеціальностей згідно з освітньо-професійними програмами. ...

View more