Electronic Repository

Особливості реалізації маркетингової політики у банківській установі

Show simple item record

dc.contributor.author Гладищук, Я.А.
dc.contributor.author Hladyshchuk, Ya.A.
dc.date.accessioned 2024-03-25T12:45:03Z
dc.date.available 2024-03-25T12:45:03Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8417
dc.description.abstract Статтю присвячено дослідженню теоретичних засад маркетингової політики, її складових і специфіки формування у банківській установі. Окреслено прогалини в наукових дослідженнях при аналізі маркетингової політики (немає узагальненого тлумачення поняття «маркетингової політики», трактування маркетингової політики часто спирається на її окремі складові без розгляду поняття у комплексі). Виявлено потребу у дослідженні маркетингової політики з огляду на її важливість при веденні бізнесу. Проведено термінологічний розбір поняття «маркетингової політики», висновком якого стало ствердження, що це поняття охоплює не лише організацію маркетингової діяльності, але й відображає культуру та цінності суб’єкта господарювання. Запропоновано власне узагальнене тлумачення поняття «маркетингової політики». Досліджено особливості ведення маркетингової політики у банківській установі, завдяки чому визначено її основні відмінності. Виокремлено складові маркетингової політики суб’єкта господарювання (товарна політика, політика ціноутворення, політика збуту, комунікаційна політика, маркетингові дослідження, інноваційний маркетинг). Проведено порівняльний аналіз формування складових маркетингової політики підприємства і банку, на основі чого виокремлено їх основні відмінності. Запропоновано тлумачення маркетингової політики банківської установи. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Економіка, управління та адміністрування;4(106)
dc.subject маркетингова політика uk_UA
dc.subject маркетингова політика підприємства uk_UA
dc.subject маркетингова політика банку uk_UA
dc.subject складові маркетингової політики uk_UA
dc.subject marketing policy uk_UA
dc.subject marketing policy of an enterprise uk_UA
dc.subject marketing policy of a bank uk_UA
dc.subject components of marketing policy uk_UA
dc.title Особливості реалізації маркетингової політики у банківській установі uk_UA
dc.title.alternative Peculiarities of marketing policy implementation in a banking institution uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The article discusses the foundations of marketing policy, its components, and the specifics of its formation in a banking institution. The article highlights the gaps in the scientific research regarding the analysis of marketing policy, including a lack of generalized interpretation of the concept and often-individual interpretations without considering the concept in general. It emphasizes the importance of studying marketing policy due to its significance in business. The article provides a terminological analysis of the concept of marketing policy, concluding that it covers not only the organization of marketing activities but also reflects the culture and values of an economic entity. The author offers a personalized interpretation of the concept of marketing policy. The article also considers the features of marketing policy in a banking institution, identifying its main differences. Additionally, it highlights the components of the marketing policy of an economic entity, including commodity policy, pricing policy, sales policy, communication policy, marketing research, and innovative marketing. Finally, the article presents a comparative analysis of the formation of the components of the marketing policy of an enterprise and bank, highlighting their main differences. An interpretation of a banking institution's marketing policies has been proposed. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account