Electronic Repository

BALANCE SHEET VALUATION OF SHARES BASED ON FAIR VALUE IN ACTIVE MARKETS ESTIMATED ON THE BASIS OF ECONOMIC AND FINANCIAL MODELS

Show simple item record

dc.contributor.author Bielawski, Р.
dc.contributor.author Бєлявський, П.
dc.date.accessioned 2016-04-18T12:18:42Z
dc.date.available 2016-04-18T12:18:42Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2931
dc.description.abstract Фінансові інструменти пов’язані із виникненням численних проблем для розгляду економічними науками, зокрема, бухгалтерським обліком, який має справу із постійним здійсненням оцінки цих інструментів на практиці. Однією із найголовніших проблем є використання справедливої вартості в оцінці фінансових інструментів. Відповідно до цієї категорії, можна ідентифікувати два основних фінансових інструменти: інструменти, чиї ціни визначаються на активних ринках, і ті інструменти, для яких такі ціни та ринки не існують. Інструменти першого класу оцінюються на основі бухгалтерських категорій, в той час як інструменти другого типу оцінюються на основі моделей та технік оцінки вартості. Стаття презентує моделі балансової оцінки акцій на основі їх справедливої вартості, визначеної на основі економічних та фінансових моделей. Статті має на меті представити результати емпіричного дослідження та порівняння на базі статистичних методів, оцінок, основаних на фактичній справедливій вартості та оціненій вартості акцій, визначеній економічними та фінансовими методами.
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. збірник наукових праць;3(24)
dc.subject accounting uk_UA
dc.subject фінансові інструменти
dc.subject балансова оцінка
dc.subject акції
dc.title BALANCE SHEET VALUATION OF SHARES BASED ON FAIR VALUE IN ACTIVE MARKETS ESTIMATED ON THE BASIS OF ECONOMIC AND FINANCIAL MODELS uk_UA
dc.title.alternative Балансова оцінка акцій на основі їх справедливої вартості, визначеної на основі економічних та фінансових моделей
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account