Electronic Repository

Browsing Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу by Title

Browsing Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу by Title

Sort by: Order: Results:

 • Polishchuk, I.R.; Vyhivska, I.M.; Makarovych, V.K.; Поліщук, І.Р.; Вигівська, І.М.; Макарович, В.К. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Уточнено фактори, що сприяють порушенням чинного законодавства щодо ведення обліку і складання звітності, що призводять до викривлення подання у звітності інформації про фінансово-майновий стан. Встановлено мету суб’єкта, ...
 • Nowak, M.; Nowak, Marta (ЖДТУ, 2012)
  Artykuł zawiera analizę propozycji miejsc pracy na stanowiskach związanych z rachunkowością we Wrocławiu ze specjalnym uwzględnieniem na propozycji publikowanych w źródłach internetowych. W artykule ...
 • Vyhivska, I.M.; Loskorikh, G.L.; Вигівська, І.М.; Лоскоріх, Г.Л. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Сучасні виклики щодо ведення бізнесу та функціонування підприємств, запровадження цілей сталого розвитку вимагають адаптації українського законодавства до міжнародних, зокрема європейських, норм, враховуючи сферу аудиторської ...
 • Parkitna, A.; Parkitna, A. (ЖДТУ, 2012)
  Ocena efektywności odgrywa znaczącą rolę dla każdego przedsiębiorstwa. Zadaniem biegłego rewidenta, bowiem, jest wyrażenie opinii i raportu, który zawiera różnego rodzaju wskaźniki finansowe – zależnie od audytora, ...
 • Izdebski, W.; Krupa, K.; Kupczyk, A.; Skudlarski, J.; Zając, S.; Izdebski, V.; Krupa, K.; Kupchik, A.; Skudlyarsky, Ya.; Zajonc, S. (ЖДТУ, 2012)
  Rozpatrzono osobliwości audytu wykorzystania kapitału UE w gospodarstwach sądowych w Polsce.
 • Bielawski, Р.; Бєлявський, П. (ЖДТУ, 2012)
  Фінансові інструменти пов’язані із виникненням численних проблем для розгляду економічними науками, зокрема, бухгалтерським обліком, який має справу із постійним здійсненням оцінки цих інструментів на практиці. Однією ...
 • Легенчук, С.Ф.; Завалій, Т.О.; Lehenchuk, S.F.; Zavalii, T.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Обґрунтовано актуальність проведення дослідження в напрямі використання Big Data для удосконалення маркетингової діяльності. Проведено бібліометричний аналіз публікацій за тематикою «Big Data and marketing» у наукометричній ...
 • Легенчук, С.Ф.; Завалій, Т.О.; Денисюк, О.М.; Lehenchuk, S.F.; Zavalii, T.O.; Denysyuk, O.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Обґрунтовано вагомість впливу Індустрії 4.0 та цифровізації економіки на розвиток системи бухгалтерського обліку в сучасних умовах. Обґрунтовано роль Big Data у вирішенні ключових проблем бухгалтерського обліку та підвищенні ...
 • Moshenskyi, S.Z.; Мошенський, Сергій Захарович (ЖДТУ, 2018)
  Финансовым кризисам всегда предшествуют периоды длительного экономического подъема и спекулятивного бума вокруг акций тех или иных инновационных компаний. Когда подъем достигает своей кульминации, а цены на рынке акций ...
 • Dyczkowska, J.; Dyczkowski, Т.; Дичковська, Дж.; Дичковскі, Т. (ЖДТУ, 2006)
  The paper presents a concept of a workshop on European projects participants where they get acquainted with problems of budgeting and controlling of international joint actions.
 • Trifonov, T.B.; Trifonova, S.T.; Тріфонов, Т.Б.; Тріфонова, С.Т. (ЖДТУ, 2010)
  У статті розкрито розвиток економічних дисциплін на основі прикладної фінансової економіки.
 • Barburski, J.; Kutrzeba, T.; Барбурскі, Я.; Кутжеба, Т. (ЖДТУ, 2012)
  Стаття висвітлює один з методів оцінки бізнесу, що називається методом вільних грошових потоків (FCFM). Цей метод належить до групи методів, що базуються на здатності компанії генерувати майбутній прибуток (грошові надходження, ...
 • Timchev, M.; Тімчев, М.Л. (ЖДТУ, 2011)
  У статті розглянуто питання конкурентоздатності в умовах світової економічної та фінансової кризи, надаючи особливого значення важливості господарського аналізу. Представлено різноманітні аналітичні інструменти з метою ...
 • Bieńkowska, Agnieszka; Б'янковська, Огнешка (ЖДТУ, 2006)
  Було представлено сутність контролінгу. Було визначено різницю між контролінгом та управлінням. Під контролінгом розуміють узгодженість управління та метод підтримки управління. Контролер був представлений виконавцем ідеї ...
 • Zhydkova, V.V.; Polishchuk, I.R.; Жидкова, В.В.; Поліщук, І.Р. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Встановлено, що витрати на розкривні роботи – це витрати на відкриті гірничі роботи, пов’язані з покращенням доступу до корисної копалини і можливістю її відокремити від гірської породи. Вони містять підготовку гірських ...
 • Vygivska, I.M.; Grabchuk, I.L.; Nazarenko, T.P.; Вигівська, І.М.; Грабчук, І.Л.; Назаренко, Т.П. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Україна постійно продовжує рух у напрямі євроінтеграції, інтегруючи та синхронізуючи економічні процеси з Європейським Союзом. Наразі вже запроваджено низку «безвізів» з країнами ЄС: енергетичний, транспортний, економічний ...
 • Юрківський, О.Й.; Yurkivskyi, O.Y. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Формування ефективної соціально орієнтованої економічної системи окремої держави здійснюється протягом тривалого часу і одним з головних інструментів поєднання уряду й економічних суб’єктів є податки та інші обов’язкові ...

Search DSpace


Browse

My Account