Електронний архів Державного університету «Житомирська політехніка»: Recent submissions

 • Колодницька, Руслана Віталіївна; Кравченко, Олександр Петрович; Kolodnytskа, R.V.; Kravchenko, A.P. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Найбільш розповсюдженим дизельним альтернативним паливом є дизельне біопаливо (біодизель). Велика в’язкість біодизельного палива та збільшення викидів оксидів азоту, порівняно з дизельним паливом, обмежують використання ...
 • Петросян, Руслан Валерікович; Гніліцький, Віталій Васильович (ЖДТУ, 2015-06-25)
  Об'єкт винаходу: "Цифровий вимірювач квадратурних складових та коефіцієнтів несиметрії напруги". Галузь застосування: вимірювальна техніка. Суть винаходу: пристрій містить масштабний перетворювач, входи якого з'єднані з ...
 • Мельничук, Петро Петрович; Чемоданов, Петро Арисович (ЖДТУ, 2015-06-25)
  Об'єкт винаходу: "ВЕРСТАТНИЙ ШПИНДЕЛЬ З ГАСІННЯМ ВІБРОКОЛИВАНЬ". Галузь застосування: верстатобудування, машинобудування, каменеобробна та інші галузі промисловості, а саме для застосування в технологічних схемах ...
 • Кравченко, Максим Петрович; Полонський, Леонід Григорович; Ночвай, Володимир Матвійович; Щехорський, Анатолій Йосипович; Козаков, Олексій Сергійович; Дажук, Олександр Іванович; Радчук, Юрій Леонідович (ЖДТУ, 2015-04-27)
  Об'єкт винаходу: Спосіб отримання заданої шорсткості оброблених різанням поверхонь виробів із газотермічними напиленими покриттями. Галузь застосування: машинобудування; технології обробки різанням виробів із газотермічними ...
 • Мельничук, Петро Петрович; Чемоданов, Петро Арисович (ЖДТУ, 2015-02-10)
  Винахід належить до галузі верстатобудування, машинобудування, каменеобробної та інших галузей промисловості, а саме застосувується в технологічних схемах каменеобробних та металоріжучих верстатів. Верстатний шпиндель з ...
 • Безвесільна, Олена Миколаївна; Ткачук, Андрій Геннадійович (ЖДТУ, 2015-01-26)
  Об'єкт винаходу: Авіаційна гравіметрична система для вимірювань аномалій прискорення сили тяжіння. Галузь застосування: вимірювальна техніка, може бути використаний для проведення гравіметричних вимірів на літальних ...
 • Ципоренко, Віталій Валентинович; Ципоренко, Валентин Григорович (ЖДТУ, 2015-01-12)
  Об'єкт винаходу: Спосіб цифрового комплексного радіопеленгування. Галузь застосування: радіоелектроніка, може бути використаний із радіоелектронних засобах різного призначення, зокрема в радіонавігації, радіолокації, ...
 • Мельничук, Петро Петрович; Степчин, Ярослав Анатолійович (ЖДТУ, 2015-01-12)
  Об'єкт винаходу: Торцева ступінчаста фреза. Галузь застосування: Винахід належить до галузі машинобудування, а саме різальних інструментів, і може бути використаний при обробці плоских поверхонь деталей. Суть винаходу: ...
 • Безвесільна, Олена Миколаївна; Ільченко, Андрій Володимирович (ЖДТУ, 2014-10-10)
  Винахід належить до вимірювальної техніки. Калориметричний витратомір моторного палива з підвищеною точністю вимірів містить блок керування температурою, трубку з прямим потоком палива та послідовно з'єднані блок віднімання, ...
 • Манойлов, В'ячеслав Пилипович; Сидорчук, Ольга Леонідівна (ЖДТУ, 2014-09-10)
  Винахід належить до галузі радіотехніки, а саме до вимірювання антенної складової ефективної поверхні розсіювання антен та решіток, і може бути використаний в радіоелектронних засобах різного призначення, зокрема в ...
 • Манойлов, В'ячеслав Пилипович; Каращук, Наталія Миколаївна (ЖДТУ, 2014-08-11)
  Хвилевідно-щілинна антена належить до радіотехніки, а саме до антен та пристроїв НВЧ, і може бути використана у складі антенних решіток або дзеркальних антен, а також у вигляді самостійних випромінювачів. Антена виконана ...
 • Подчашинський, Юрій Олександрович; Шаповалова, Оксана Олександрівна (ЖДТУ, 2014-08-11)
  Винахід належить до галузі вимірювальної техніки і може бути використаний для підвищення точності і швидкості вимірювань геометричних параметрів різних об'єктів вимірювань, що рухаються. Спосіб визначення геометричних ...
 • Безвесільна, Олена Миколаївна; Ткачук, Андрій Геннадійович (ЖДТУ, 2014-07-10)
  Авіаційна гравіметрична система для вимірювань аномалій прискорення сили тяжіння належить до вимірювальної техніки. Винахід містить систему визначення поточних навігаційних параметрів, вимірювач поточної висоти і гравіметр, ...
 • Ципоренко, Віталій Валентинович; Ципоренко, Валентин Григорович (ЖДТУ, 2014-01-10)
  Спосіб цифрового кореляційного радіопеленгування належить до радіоелектроніки та може бути використаний в радіоелектронних засобах різного призначення, зокрема в радіонавігації, радіолокації, радіоастрономії, радіомоніторингу. ...
 • Манойлов, В'ячеслав Пилипович; Ставісюк, Роман Леонідович (2014-10-27)
  Широкосмугова рупорна антена належить до антенної техніки та пристроїв НВЧ. Антена містить послідовно встановлені відрізок прямокутного хвилеводу, короткозамикач, коаксіальний збуджувач, пірамідальний рупор. Посередині ...
 • Сергієнко, Лариса Василівна; Serhiienko, L.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Рівень цивілізованості суспільства визначається цінністю та значущістю окремої людини як особистості, а це, в свою чергу, прослідковується у контексті визначення ступеня задоволеності прав людини та відповідністю цих прав ...
 • Маркович, Таісія Геннадіївна; Markovych, T.G. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Проаналізовано сучасний стан кредитного портфелю вітчизняних банків в контексті запровадження нових підходів Національного банку до оцінки фінансового стану боржника – юридичної особи. В Україні впроваджуються рекомендації ...
 • Легенчук, Сергій Федорович; Грицишен, Димитрій Олександрович; Lehenchuk, S.F.; Grytsyshen, D.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Обґрунтовано актуальність проведення наукових досліджень, пов’язаних з впливом воєнних дій на систему обліку. Виокремлено основні напрями розвитку бухгалтерського обліку в умовах здійснення військових дій (облік у суб’єктів ...
 • Євдокимов, Віктор Валерійович; Гордополов, Володимир Юрійович; Норд, Ганна Леонідівна; Ievdokymov, V.V.; Gordopolov, V.Yu.; Nord, G.L. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Проведено аналіз наукової літератури щодо валютних ризиків. Встановлено, що більшість науковців розглядають в розрізі здійснення фінансової діяльності банківськими установами. В процесі дослідження було розкрито характеристики ...
 • Замула, Ірина Валеріївна; Травін, Віталій Вікторович; Олішевська, Юлія Костянтинівна; Zamula, I.V.; Travin, V.V.; Olishevska, Yu.K. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Незадовільна економічна й екологічна ситуація в країні разом з іншими зовнішніми та внутрішніми факторами, що значно впливають на діяльність підприємства, але які не можна оцінити параметрично, вимагають від аналітика ...

Search DSpace

Browse

My Account