Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/971
Title: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ
Other Titles: Accounting in the system of managing human capital: theory and methodology
Authors: Давидюк, Тетяна Вікторівна
Davyduk, T.V.
Keywords: бухгалтерський облік
парадигма управління людським капіталом
система управління людським капіталом
соціальна звітність
оцінка
accounting
human capital management paradigm
human capital management
social reporting
valuation
Issue Date: 17-Sep-2011
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
Abstract: Дисертаційна робота спрямована на вирішення наукової проблеми відповідності існуючих теоретико-методологічних основ бухгалтерського обліку парадигмі управління людським капіталом на основі розробки теоретико- методологічних та практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку витрат в розрізі складових людського капіталу підприємства. В дисертації науково обґрунтовано підхід до визнання бухгалтерського обліку інформаційною основою управління, що забезпечує формування та оприлюднення інформації про людський капітал. Розроблено методологію оцінки вартості людського капіталу на мікроекономічному рівні, теоретико- організаційного забезпечення гармонізації стандартів оцінки, бухгалтерського обліку та фінансової звітності в частині відображення витрат на людський капітал в обліковій системі. Запропоновано методологію бухгалтерського обліку операцій з формування, використання та відтворення людського капіталу. Розвинуто та теоретично обґрунтовано класифікацію витрат в розрізі складових людського капіталу.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/971
Appears in Collections:Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Daviduk.pdf841.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.