Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/931
Title: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ДОХОДІВ: ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ
Other Titles: Accounting for and control over revenues: taxation aspect
Authors: Борисейко, Юлія Володимирівна
Boryseyko, Yu.V.
Keywords: бухгалтерський облік
контроль
дохід
валовий дохід
податкові розрахунки
accounting
control
income
gross income
tax settlements
Issue Date: 21-Aug-2012
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
Abstract: Дисертаційна робота спрямована на вирішення наукового завдання, що полягає в обґрунтуванні теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення організації та методичних підходів бухгалтерського обліку та контролю доходів за П(С)БО та ПКУ. В роботі узгоджено окремі вимоги П(С)БО та ПКУ в частині відображення доходів підприємства. Досліджено поняття “дохід” в ретроспективі та сучасні підходи до трактування понять “дохід” та “валові доходи”. Здійснено порівняння норм П(С)БО та ПКУ в частині визнання доходів, на основі якого запропоновано зміни до редакції окремих пунктів, спрямованих на узгодження їх вимог. Запропоновано алгоритм визнання доходів з урахуванням ризику щодо володіння активом при визнанні доходів. Встановлено порядок формування податкової політики підприємства як складової облікової. Розроблено методичний підхід до відображення валових доходів в системі бухгалтерських рахунків. Сформовано пропозиції щодо виділення негосподарських доходів для цілей звільнення від оподаткування податком на прибуток. Удосконалено регістр для систематизації інформації про доходи за вимогами П(С)БО та ПКУ. Визначено необхідність використання аудиторських послуг з перевірки доходів для підприємств малого та середнього бізнесу. Розроблено методичне забезпечення надання таких послуг для підвищення їх якості.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/931
Appears in Collections:Суспільні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borisejko.pdf477.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.