Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/923
Title: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Other Titles: Accounting and Control of Tourist Activity
Authors: Богданова, Жаннета Анатоліївна
Bogdanova, Zh.A.
Keywords: туристична діяльність
бухгалтерський облік
контроль
туристичний агент
туристичний оператор
туристичний продукт
tourist activity
accounting, control
tourist agent
tourist operator
tourist product
Issue Date: 23-Aug-2011
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
Abstract: Дисертаційна робота спрямована на удосконалення бухгалтерського обліку діяльності туристичних операторів і туристичних агентів, процесу формування собівартості туристичного продукту та удосконалення контрольних процедур на туристичних підприємствах. У роботі виділено групи суб’єктів туристичної діяльності по відношенню до туристичного продукту. Розвинуто організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку витрат на створення туристичного продукту в частині виділення в структурі витрат на виробництво основних калькуляційних статей. Удосконалено процес калькулювання собівартості туристичного продукту у туроператорів. Розроблено теоретико-методичні положення бухгалтерського обліку у туристичних агентів на основі аналізу дотримання принципу нарахування та відповідності доходів і витрат. Удосконалено організаційно-методичні положення внутрішнього контролю процесу формування собівартості туристичного продукту у туристичного оператора, реалізації туристичних ваучерів турагентом і порядок здійснення контролю за укладанням договорів і виконанням договірних зобов`язань у туристичній сфері.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/923
Appears in Collections:Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bogdanova.pdf589.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.