Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8211
Title: Принципи та методи відтворення руху руки людини в комп’ютеризованих системах для роботи з небезпечними речовинами
Other Titles: Principles and methods of reproducing the movement of a human hand in computerized systems for working with hazardous substances
Authors: Подчашинський, Ю.О.
Рижук, А.В.
Чепюк, Л.О.
Podchashinskiy, Yu.O.
Ryzhuk, A.V.
Chepiuk, L.O.
Keywords: машинний зір
зображення
ступені свободи
математична модель
траєкторія руху
machine vision
image
degrees of freedom
mathematical model
motion trajectory
Issue Date: 2023
Publisher: Державний університет "Житомирська політехніка"
Series/Report no.: Технічна інженерія;1(91)
Abstract: Сучасні технології здатні замінити людину при роботі в небезпечних умовах та з небезпечними хімічними та біологічними речовинами. Але при побудові таких комп’ютеризованих систем необхідно мати інформацію про поточне положення та рухи руки людини, які відтворює комп’ютеризована система. Існують технології, які можуть розпізнавати положення та рухи людини за зображеннями. Також наявні технології, що дають можливість керувати роботом-маніпулятором. Але за існуючими технологіями потрібно одягати спеціальні костюми, які заважають оператору вільно рухатися, кріпити на тіло велику кількість датчиків, які дорого коштують і які дуже легко пошкодити. Щоб удосконалити отримання інформації про рухи людини та керування на її основі роботом-маніпулятором, потрібно створити програмно-алгоритмічні методи, які дозволять зчитувати з відеозображення рухи людини, трансформувати, розпізнавати їх за спеціальним алгоритмом та відтворювати за допомогою робота-маніпулятора. На основі отриманої інформації формуються сигнали управління, які передаються на виконавчі ланки, щоб робот повторював всі дії людини з такою ж точністю, як вона це робить. Найкращим та найдешевшим варіантом є створення безмаркерної системи зчитування рухів людини за допомогою машинного зору. Виконано аналіз існуючих розробок і взято за основу анатомічну модель руки людини, яку дещо оптимізовано для забезпечення правильної роботи робота-маніпулятора. Такий варіант побудови комп’ютеризованої системи є найкращим, тому що оператору не потрібно довго звикати та пристосовуватися до відмінної від його руки форми органів управління. Також наведено формулу про скорочення м’язів, яка в подальшому буде використана в розробці комп’ютеризованої системи. Для забезпечення практичної реалізації комп’ютеризованої системи досліджено математичну модель рухомих ланок.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8211
Appears in Collections:Технічна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
222.pdf751.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.