Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8124
Title: Зменшення об’єму цифрових даних вимірювальної відеоінформації в комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних системах
Other Titles: Reducing the amount of digital data of measuring video information in computerized information and measuring systems
Authors: Подчашинський, Ю.О.
Шавурський, Ю.О.
Чепюк, Л.О.
Воронова, Т.С.
Podchashynskyi, Yu.O.
Shavurskyi, Yu.O.
Chepiuk, L.O.
Voronova, T.S.
Keywords: відеозображення з вимірювальною інформацією
похибки вимірювань
стиснення відеозображень
video image with measurement information
measurement errors
video image compression
Issue Date: 2022
Publisher: Державний університет "Житомирська політехніка"
Series/Report no.: Технічна інженерія;2(90)
Abstract: У статті розглядається стиснення цифрових даних вимірювальної відеоінформації. Таке стиснення є складовою частиною процесу перетворення даних у комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних системах, що призначені для вимірювання лінійних і кутових переміщень об’єктів. Стиснення часових послідовностей відеозображень, що містять вимірювальну інформацію про геометричні параметри та параметри руху об’єктів, необхідне для підвищення точності та швидкодії засобів вимірювання механічних величин. Таке стиснення дозволяє суттєво зменшити об’єм цифрових даних відеозображень. У результаті зображення передаються по комп’ютерним мережам з прийнятними показниками швидкодії та зберігаються в пам’яті. Стиснення відеозображень приводить до виникнення похибок вимірювальної інформації та відповідно, знижується точність визначення геометричних параметрів та параметрів руху об’єктів. Запропоновано математичну модель похибок вимірювальної інформації на стиснутих відеозображеннях. Ця математична модель дозволяє визначити вплив стиснення на точність вимірювань геометричних параметрів та параметрів руху об’єктів залежно від параметрів алгоритму стиснення. На основі математичної моделі похибок вимірювальної інформації визначено параметри методу JPEG, які доцільно використовувати при стисненні відеозображень у часовій послідовності, що відображає геометричні параметри та параметри руху об’єктів. Це дозволяє підвищити точність вимірювань за рахунок фільтрації шумів, що виникли в процесі формування відеозображень. Наведено експериментальну оцінку похибок вимірювань, пов’язаних зі стисненням.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8124
Appears in Collections:Технічна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15. Подчашинський_Шавурский.pdf519.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.