Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8009
Title: Аналіз цифрових відеозображень з вимірювальною інформацією та виявлення об’єктів вимірювань
Other Titles: Analysis of digital video images with measurement information and detection of measurement objects
Authors: Подчашинський, Ю.О.
Чепюк, Л.О.
Воронова, Т.С.
Бендюкевич, К.В.
Заєць, Д.А.
Podchashinskiy, Yu.O.
Chepiuk, L.O.
Voronova, T.S.
Bendiukevych, K.V.
Zaiets, D.A.
Keywords: цифрове відеозображення
вимірювальна інформація
розпізнавання образів
ідентифікація
відеосигнал
digital video image
measurement information
pattern recognition
identification
video signal
Issue Date: 2022
Publisher: Державний університет "Житомирська політехніка"
Series/Report no.: Технічна інженерія;1(89)
Abstract: У статті розглядаються варіанти вибору ознак і критеріїв розпізнавання образів для обробки та ідентифікації растрових графічних зображень, одержаних у результаті оцифрування відеозображень з вимірювальною інформацією. Визначено оптимальні варіанти вибору з точки зору мінімізації числа обчислювальних операцій. Також важливою задачею під час комп’ютерної обробки візуальної (нетекстової) інформації є розпізнавання, ідентифікація і класифікація відеозображень, що представлені в різних форматах, в тому числі і у вигляді растрових графічних зображень. Під час роботи з реальними відеозображеннями з вимірювальною інформацією, що отримані в результаті введення відеосигналу у комп’ютер від зовнішнього джерела, виникає ряд викривлень, які можуть суттєво вплинути на процес розпізнавання й ідентифікації цих зображень. Звідси виникає задача оцінки впливу цих викривлень на якість розпізнавання й ідентифікації зображень з вимірювальною інформацією. Якість розпізнавання та ідентифікації растрових графічних зображень залежить від величини викривлень у зображенні з вимірювальною інформацією, які виникають у процесі його оцифрування і введення в комп’ютер. У свою чергу величина викривлень залежить від апаратного забезпечення і програмних засобів, що використовуються для введення відеозображень з вимірювальною інформацією.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8009
Appears in Collections:Технічна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15 Подчашинський, Чепюк.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.