Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7403
Title: Сутність та структура клієнтського капіталу: управлінський аспект
Other Titles: Essence and structure of customer capital: management aspect
Authors: Завалій, Тетяна Олександрівна
Zavalii, T.O.
Keywords: інтелектуальний капітал
клієнтський капітал
система клієнтського капіталу
підсистема клієнтського капіталу
управління клієнтським капіталом
intellectual capital
customer capital
system of customer capital
subsystem of customer capital
customer capital management
Issue Date: 2018
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;2(40)
Abstract: Проведено аналіз підходів до виділення складових клієнтського капіталу підприємства. Встановлено, що основними учасниками управління клієнтським капіталом виступають підприємство і його клієнти, а об’єктом управління – відносини між ними. Виявлено, що система клієнтського капіталу складається з трьох підсистем – ресурсів, заходів, ефектів: підсистема ресурсів передбачає, що підприємство володіє певним переліком невідчутних активів, які воно використовує в процесі активізації системи заходів управління клієнтським капіталом, а результативною підсистемою виступає сукупність ефектів, про які можна дізнатися з відповідної системи показників. Визначено, що під управлінням клієнтським капіталом підприємства слід розуміти сукупність процесів збору, обробки, аналізу інформації про клієнтів та розробки відповідних заходів, спрямованих на підвищення лояльності клієнтів в умовах дії факторів зовнішнього середовища.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7403
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf686.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.