Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/5311
Title: A STUDY OF THE FREE VIBRATION OF SUSPENSION ROD BASED ON FOUR-STAGE ARM MECHANISM BY USING COMPUTER SIMULATION
Other Titles: Дослідження вільних коливань підвіски на основі чотириланкового важільного механізму за допомогою комп’ютерного моделювання
Authors: Melnychuk, S.V.
Vityuk, I.V.
Bovsunivskyi, I.A.
Trosteniuk, Yu.I.
Мельничук, C.В.
Витюк, І.В.
Бовсунівський, І.В.
Тростенюк, Ю.І.
Keywords: suspension rod
vehicle
four-stage arm mechanism
підвіска
автомобіль
чотириланковий важільний механізм
Issue Date: 2016
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки;2(77)
Abstract: Проаналізовано сучасний стан перспектив і проблем використання комп’ютерних технологій для визначення експлуатаційних параметрів руху автомобіля. Проведено огляд наукових робіт, пов’язаних з вивченням властивостей плавності ходу автомобіля. З наведених прикладів видно, що сучасні дослідники недостатньо уваги приділяють питанням, пов’язаним з процесами, які відбуваються в підвісках автомобіля. Розроблено анімаційну модель експериментального автомобіля в середовищі SOLIDWORKS зі штатною підвіскою і підвіскою на основі чотириланкового важільного механізму, яка дозволяє проводити широкий спектр випробувань підвісок автомобіля. Розроблено методику та програмно-апаратний комплекс проведення випробувань автомобіля. Проведено випробування автомобіля категорії N1. Проведено комп’ютерне моделювання показників плавності руху автомобіля з підвіскою на основі чотириланкового важільного механізму. Проведено порівняльний аналіз роботи підвіски на основі чотириланкового важільного механізму.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/5311
Appears in Collections:Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25.pdf1.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.