Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки : [610] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 610
Issue DateTitleAuthor(s)
2017ВПЛИВ ВЗАЄМНОГО РОЗТАШУВАННЯ ВИБОЇВ НА ПОЛОЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ТОЧКИ ЗВОЗУ ГІРНИЧОЇ МАСИ І АНАЛІТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ КООРДИНАТСлободянюк, В.К.; Максимов, І.І.; Слободянюк, Р.В.; Slobodyanyuk, V.К.; Maximov, I.I.; Slobodyanyuk, R.V
2017ФІЗИЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ДЕТОНАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ СВЕРДЛОВИННИХ ЗАРЯДІВ ЕМУЛЬСІЙНИХ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИНПоплавський, В.А.; Кравець, В.Г.; Шукюров, А.М.; Павленко, В.В.; Poplavskyi, V.A.; Kravets, V.H.; Shukiurov, A.M.; Pavlenko, V.V.
2017МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ВСКРЫШНЫХ РАБОТ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КАРЬЕРА ПО РУДЕЛуценко, С.А.; Lutsenko, S.O.
2017EUROPEAN INTEGRATION: TREATMENT OF STONE PROCESSING ENTERPRISES WASTE IN UKRAINEKorobiіchuk, V.V.; Sidorov, O.M.; Sobolevskyi, R.V.; Shlapak, V.O.; Kryvorushko, A.O.; Коробійчук, В.В.; Сідоров, О.М.; Соболевський, Р.В.; Криворучко, А.О.; Шлапак, О.В.
2017ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗРІДЖЕННЯ ПУЛЬПИ У КУЛЬОВИХ МЛИНАХ ПРИ ЗМІННІЙ ВИТРАТІ ВОДИ В ПІСКИ КЛАСИФІКАТОРАКондратець, В.О.; Мацуй, А.М.; Кondratets, V.О.; Matsui, А.М.
2017NEW APPROACHES TO THE IMPLEMENTATION OF THE MINING TECHNOLOGY OF DIMENSION STONE USING A CLOSE-SET DRILLINGKalchuk, S.V.; Кальчук, С.В.
2017ЗМІНА ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ҐРУНТІВ У ЗОНІ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ В МІСЬКИХ УМОВАХЗуєвська, Н.В.; Шайдецька, Л.В.; Булітко, К.О.; Zuievska, N.V.; Shaidetska, L.V.; Bulitko, K.O.
2017ДІЯ ВИБУХУ РОЗОСЕРЕДЖЕНОГО ЗАРЯДУ В СКЕЛЬНИХ ҐРУНТАХБойко, В.В.; Кузьменко, А.О.; Чала, О.М.; Хлевнюк, Т.В.; Хлевнюк, Д.В.; Boiko, V.V.; Kuzmenko, A.О.; Chala, O.M.; Khlevniuk, T.V.; Khlevniuk, D.V.
2017ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ АВТОБУСІВ В УМОВАХ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НА ПАСАЖИРСЬКИХ МАРШРУТАХ МІСТМельничук, С.В.; Рафальський, О.І.; Чуйко, С.П.; Melnychuk, S.V.; Rafalsky, O.I.; Chuiko, S.P.
2017ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МАКСИМУМУ ЕНТРОПІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ СТАНУ КРАПЕЛЬ В БІОПАЛИВО-ПОВІТРЯНИХ СУМІШАХКолодницька, Р.В.; Москвін, П.П.; Добряков, В.Л.; Очич, В.М.; Kolodnytska, R.V.; Moskvin, P.P.; Dobryakov, V.L.; Ochych, V.M.
2017ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМА НА ОСНОВІ ДЕСКРИПТОРА КОЛЬОРУ В РОЗПІЗНАВАННІ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬЛяшенко, А.В.; Годлевський, Л.С.; Баязітов, Д.Н.; Бузиновський, А.Б.; Liashenko, A.V.; Hodlevskyi, L.S.; Baiazitov, D.M.; Buzynovskyi, A.B.
2017СТРУКТУРА ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОНАННЯЄфремов, М.Ф.; Єфремов, В.М.; Єфремов, Ю.М.; Yefremov, M.F.; Yefremov, V.M.; Yefremov, Yu.M.
2017НЕЙРОННА МЕРЕЖА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ВИГОТОВЛЕННЯ ОБЄКТІВ ВИРОБНИЦТВА У МЕХАНООБРОБЦІЧерепанська, І.Ю.; Сусік, О.А.; Cherepanska, I.Yu.; Susik, O.A.
2017ANALYSIS OF THE ERRORS OF MEMS ACCELEROMETERS BY THE ALLAN VARIATION METHODRudyk, А.V.; Рудик, А.В.
2017АНАЛІТИЧНО-ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ВСІХ ВИДІВ ВИРОБНИЦТВ НА СТАН АТМОСФЕРИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯПрилипко, О.І.; Овезгельдиєв, А.О.; Prylypko, О.І.; Оvezgeldyyev, А.О.
2017ПОБУДОВА АВТОМАТИЧНОГО КВАЗІДОПЛЕРІВСЬКОГО РАДІОПЕЛЕНГАТОРА ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ПРОГРАМНО ВИЗНАЧЕНОГО РАДІОПавлюк, В.В.; Pavlyuk, V.V.
2017СПОСІБ «СЛІПОГО» ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ ЧАСТОТИ РАДІОСИГНАЛІВ З ЛІНІЙНОЮ ЦИФРОВОЮ МОДУЛЯЦІЄЮНагорнюк, О.А.; Nahornyuk, О.А.
2017ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЩІЛИНИ, ПРОРІЗАНОЇ У ПРЯМОКУТНОМУ ХВИЛЕВОДІ, ВІД ЗМІНИ ЇЇ РОЗМІРІВ ТА ПОЛОЖЕННЯКаращук, Н.М.; Черкес, О.П.; Сидорчук, О.Л.; Karashchuk, N.M.; Cherkes, O.P.; Sidorchuk, O.L.
2017ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕРАТОРІВ ХОЛОДНОЇ ПЛАЗМИ У МЕДИЦИНІКоломієць, Р.О.; Нікітчук, Т.М.; Грек, О.В.; Kolomiiets, R.O.; Nikitchuk, T.M.; Hrek, O.V.
2017МЕТОДИКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛЕЙ ОБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ АВТОМАТИЧНИХ СЛІДКУВАЛЬНИХ СИСТЕМЗімчук, І.В.; Іщенко, В.І.; Охрімчук, І.А.; Zimchuk, I.V.; Ishchenko, V.I.; Okhrimchuk, I.A.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 610